Hur det går till att söka asyl

2020-03-17 Barnens asylrättscentrum

Om du söker asyl i Sverige kommer du att behöva gå på möten, skicka in papper och träffa olika vuxna som kommer att ställa frågor till dig. Vad som kommer att hända på mötena och vilken hjälp du kan få skiljer sig åt beroende på om du söker asyl med dina föräldrar eller om du söker asyl ensam. Här kan du läsa om hur asylutredningen kommer att gå till och vad du behöver göra.

Du som sökt asyl med dina föräldrar

I detta avsnitt kommer vi att informera om hur själva asylprocessen går till för dig som har kommit hit tillsammans med en av eller båda dina föräldrar. Det finns information om alla delar i asylprocessen – från ansökan till sista beslut. Det här avsnittet innehåller väldigt mycket information, men informationen är samtidigt viktig. Vårt råd är därför att du går igenom detta avsnitt tillsammans med en förälder eller annan viktig vuxen.

Klicka här för att läsa mer om asylprocessen för dig som sökt asyl med dina föräldrar.

Du som sökt asyl utan föräldrar

I detta avsnitt kommer vi att informera om hur själva asylprocessen går till för dig som sökt asyl utan dina föräldrar. Det finns information om alla delar i asylprocessen – från ansökan till sista beslut. Det här avsnittet innehåller väldigt mycket information, men informationen är samtidigt viktig. Vårt råd är därför att du och din gode man tillsammans går igenom avsnittet.

Klicka här för att läsa mer om asylprocessen för dig som sökt asyl utan dina föräldrar.

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This