Hur Corona påverkar Asylrättscentrums arbete

2020-06-8 Aktuellt

Coronapandemin drabbar vårt samhälle på ett omfattande sätt. Vi har tidigare skrivit om hur Corona påverkar personer som sökt asyl i Sverige och de svåra konsekvenser som den försämrade arbetsmarknaden har för de personer som fått uppehållstillstånd genom nya gymnasielagen. Men Corona påverkar även Asylrättscentrum som organisation.

Asylrättscentrum är en ideell organisation och vi finansieras delvis av våra huvudmän och medlemmar, men vi får även stöd från privatpersoner, kollekt, utbildningar, projektstöd och genom att agera offentligt biträde. Under våren har våra inkomster minskat bland annat genom att utbildningar och asylutredningar ställts in och skjutits på framtiden. Vi ser även att de åtgärder som tas på grund av Corona och som påverkar våra inkomster kommer att pågå längre än vad som först antogs.

För att möta de utmaningar vi nu står inför kommer Asylrättscentrum, precis som så många andra arbetsplatser, behöva införa korttidsarbete (korttidspermittera) för delar av vår personal.

Vi kommer fortsatt att kunna ge gratis juridisk rådgivning över telefon och mail och på så sätt stötta personer som sökt asyl i Sverige. Vi kommer även fortsatt att ta oss an ärenden, men vi kommer inte kunna driva lika många under en period. Arbetet med att analysera och förklara det juridiska ramverk som man måste förhålla sig till nu när Sverige ska få en ny migrationspolitik görs just nu inom ett projekt som finansieras av Postkodsstiftelsen.

Vi vill vara tydliga med att vi kommer att fortsätta att stötta asylsökande och deras nätverk med information och juridisk rådgivning, men att vi kommer behöva prioritera det arbete som vi har åtagit oss enligt avtal med projekt, stift och andra avtalspartner. Vi arbetar framöver för att hitta andra sätt att finansiera analyser och projekt vi vill genomföra. Om du vill stötta vår verksamhet och ge oss möjlighet att hjälpa fler, klicka här och läsa mer om hur du kan göra det.

Läs mer:

Information om corona för dig som är asylsökande eller papperslös

Information about Corona for asylum-seekers or people residing in Sweden without papers

Corona drabbar de allra mest utsatta värst

Påverkar corona rätten till ersättning vid utvisning?

Inga undantag under corona för dem som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This