Heldagsutbildning för offentliga biträden och ombud i migrationsärenden

2022-11-2 Aktuellt, Migforum

Asylrättscentrum och UNHCR arrangerar den 2 december 2022 en heldagsutbildning inom flyktingrätt. Utbildningen innehåller tre övergripande teman: Processföring i internationella instanser, fördjupning i att biträda vissa särskilt utsatta grupper i asylprocessen, samt skyddsbedömningar avseende Afghanistan. Medverkar gör föreläsare från Asylrättscentrum, ECRE (European Council on Refugees and Exiles), RFSL, och UNHCR.

Utbildningen är kostnadsfri och kommer att genomföras digitalt (via Zoom).

Utbildningsdagen riktar sig i första hand till dem som företräder asylsökande som offentligt biträde eller ombud, men är också öppen för andra deltagare som verkar inom området.

Varmt välkomna!

Anmälan

Du anmäler dig genom att skicka ett mail med ditt namn, din arbetsplats och dina kontaktuppgifter (mail och telefon) till kurs@sweref.org. Sista anmälningsdag är 25 november.

Praktisk information om utbildningsdagen, inklusive uppkoppling till plattform, kommer att skickas till anmälda deltagare närmare utbildningstillfället.

Program

08.50-09.00Inloggning

09.00-09.15 Introduktion och välkomnande – FN:s flyktingorgan (UNHCR) och Asylrättscentrum

09.15-11.15International litigation in advancing rights of vulnerable applicants. Litigation potential before United Nations Treaty Bodies, CJEU and the ECtHR.

Julia Zelvenska, Head of Legal Support and Litigation, ECRE

11.20-12.00Slutsatser från granskningsrapport ”Flyktingskapsbedömningar i första instans – ett år efter talibanernas maktövertagande i Afghanistan”.

Sara Jonsson, jurist, Asylrättscentrum

12.00-13.00 – LUNCH

13.00-13.30UNHCR:s bedömning av skyddsbehov för afghanska medborgare

Elin Hayman Blomgren, Associate Legal Officer, UNHCR Representation for the Nordic and Baltic Countries

13.40-14.25Rätten till privatliv och anpassning till Sverige som grund för uppehållstillstånd – fokus barn

Louise Dane, Asylrättscentrum, jur. doktor

14.40-16.15Bedömning och utredning av skyddsbehov för HBTQI-personer, slutsatser från RFSL:s rättsutredning.

Aino Gröndahl, jurist, RFSL

16.15-16.30Avrundning & avslutande ord – Asylrättscentrum och UNHCR

Du kan också läsa programmet som PDF här.

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This