Heldagskurs om upphörande av status – för ombud som driver migrationsärenden

2021-04-26 Migforum

I sommar kommer Sverige med största sannolikhet att gå över till en migrationslagstiftning där tillfälliga tillstånd är norm. Det gör att frågan om upphörande av status kommer att få en allt större betydelse i svensk migrationsrätt. Hur ser det juridisk ramverket ut för upphörande av status och vad måste Sverige ta hänsyn till i våra bedömningar?

Asylrättscentrum bjuder tillsammans med UNHCR, FN:s flyktingorgan, in ombud som driver migrationsärenden till en heldagsutbildning om upphörande. Utbildningen hålls den 28 maj 9.15-16.30 och är digital.

Utbildningen inleds med att Asylrättscentrums jurist Sara Jonsson presenterar en ny rapport om upphörande och följs av en paneldiskussion om frågans betydelse framöver. Mer information om paneldiskussionen finns här.

Efter det följer föreläsningar utifrån ett utövarperspektiv med experter på området. Föreläsningarna hålls på svenska förutom presentationen från UNHCR, klockan 13.00-14.30, som kommer att hållas på engelska. Bland föreläsarna finns Carole Simone Dahan, Senior Legal Adviser, Division of International Protection på UNHCR, jurister från Asylrättscentrum och kammarrättsrådet Björn Berselius. Ytterligare medverkande kan tillkomma.

Kursen behandlar bland annat följande:

• Den internationella rättsliga ramen för upphörande och återkallande av skyddsstatus. UNHCR: s riktlinjer och skyddsgrundsdirektivet.

• Den svenska tillämpningen av begreppet upphörande och återkallande av skyddsstatus. Till exempel frågor om upphörande vid ”ageing out” -situationer och skillnaderna mellan flyktingar och alternativt skyddssökande i svensk lagstiftning.

• Resultat från en ny rapport skriven av Asylrättscentrum om Migrationsverkets tillämpning i frågor om upphörande och återkallande av skyddsstatus.

Tid och plats

Fredag 28 maj kl 9.15-16.30
Länk till utbildningen skickas till deltagarna innan kursen

Anmälan

Kursen är kostnadsfri för offentliga biträden
Sista anmälningsdagen var den 21 maj 2020.

En agenda och information om hur man loggar in och går med i kursen har skickats ut till deltagarna separat.

Välkommen!

Migforum

Asylrättscentrums och UNHCRs samarbete om spridning av nyheter inom migrationsrätten. Här finns bland annat relevanta rapporter och nya avgöranden från både nationell och internationell rätt. 

Migrationsrättens utveckling

Läs fler analyser och texter om den parlamentariska kommittén och Sveriges nya migrationspolitik.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This