Heldagskurs om situationen i Ukraina och Afghanistan

2022-04-13 Aktuellt, Migforum

Asylrättscentrum bjuder tillsammans med FN:s flyktingorgan (UNHCR) in till en heldagskurs för ombud och offentliga biträden i asylprocessen den 3 juni 2022 klockan 09.00-16.30. Utbildningen kommer att hållas online via Zoom.

Kursen har ett praktikerperspektiv och kommer att belysa och problematisera konfliktutvecklingen i Ukraina och Afghanistan, samt hur situationen ser ut för skyddssökande i Sverige. Presentationerna kommer att behandla Sveriges implementering och tillämpning av EU:s massflyktsdirektiv och redovisa preliminära slutsatser från Asylrättscentrums kommande rapport om tillämpningen av direktivet för ukrainska medborgare. Vi kommer också att behandla situationen i Afghanistan; internationell och nationell praxis inklusive ny prövning för afghanska skyddssökande i Sverige.

UNHCR:s presentation/er kommer att hållas på engelska.

Hemsidan kommer att uppdateras med program och föreläsare inom kort.

Anmälan

Du är välkommen att anmäla dig redan nu genom att fylla i anmälningsformuläret nedanför. Sista anmälningsdag är den 30 maj 2022.

Tack vare stöd från UNHCR kan vi erbjuda kursen utan kostnad, men stöd gärna Asylrättscentrums verksamhet med valfritt belopp via Swish till 123 9005794 eller klicka här.

Anmälan till heldagskursen

1 + 1 =

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This