Heldagskurs om situationen i Ukraina och Afghanistan

2022-04-13 Aktuellt, Migforum

Asylrättscentrum bjuder tillsammans med FN:s flyktingorgan (UNHCR) in till en heldagskurs för ombud och offentliga biträden i asylprocessen den 3 juni 2022 klockan 09.00-16.30. Utbildningen kommer att hållas online via Zoom.

Kursen har ett praktikerperspektiv och kommer att belysa och problematisera konfliktutvecklingen i Ukraina och Afghanistan, samt hur situationen ser ut för skyddssökande i Sverige. Presentationerna kommer att behandla Sveriges implementering och tillämpning av EU:s massflyktsdirektiv och redovisa preliminära slutsatser från Asylrättscentrums kommande rapport om tillämpningen av direktivet för ukrainska medborgare. Vi kommer också att behandla situationen i Afghanistan; internationell och nationell praxis inklusive ny prövning för afghanska skyddssökande i Sverige.

Tack vare stöd från UNHCR kan vi erbjuda kursen utan kostnad, men stöd gärna Asylrättscentrums verksamhet med valfritt belopp via Swish till 123 9005794 eller klicka här.

For information in english, please see below.

Program

08.50-09.00

09.00-09.15

09.15-10.10

Inloggning

Introduktion och välkomnande – FN:s flyktingorgan (UNHCR) och Asylrättscentrum (ARC)

Vad innebär tillfälligt skydd i Sverige? Preliminära slutsatser från en kommande rapport från Asylrättscentrum om tillämpningen av massflyktsdirektivet.
Sara Jonsson, jurist, ARC

10.10-10.15

10.15-11.15

PAUS

Om kriget i Ukraina, flyktingsituationen och UNHCR:s position
Elin Hayman Blomgren, Associate Legal Officer, UNHCR Representation for the Nordic and Baltic Countries
Gisela Thäter, Senior Regional Legal Officer, UNHCR Representation for the Nordic and Baltic Countries

11.15-11.20

11.20-12.00

PAUS

Kvinnor i asylprocessen
Anna-Pia Beier, jurist, ARC

12.00-13.00

13.00-14.10

LUNCH

Nationell Afghanistan-praxis & ny prövning för afghanska medborgare
Martin Nyman, chefsjurist, ARC

14.10-14.15

14.15-15.15

PAUS

Afghanistan, the refugee situation and UNHCR’s position (in English)
Randhir Wanigasekara, Senior Protection Officer i Kabul
Katinka Ridderbos, Country Guidance Adviser, Division of International Protection, UNHCR

15.15-15.30

15.30-16.15

PAUS

The international context and legal framework regarding temporary protection (in English)
Catherine Woollard, Secretary General/Director, European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

16.15-16.30  

Avrundning & avslutande ord

In English

Most of the training will be held in Swedish (see detailed agenda), but the following presentations will be held in English:

14.15-15.15

Afghanistan, the refugee situation and UNHCR’s position
Katinka Ridderbos, Country Guidance Adviser, Division of International Protection, UNHCR

15.30-16.15

The international context and legal framework regarding temporary protection
Catherine Woollard, Secretary General/Director, European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

For more information in English click here.

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This