Heldagskurs om familjeåterförening för ombud i migrationsärenden

2020-10-21 Migforum

Asylrättscentrum bjuder tillsammans med UNHCR, FN:s flyktingorgan, in till heldagskurs den 27 november 2020, kl. 9.30–16.30. Med anledning av den rådande situationen kommer utbildningen att hållas online. Kursen har ett praktikerperspektiv och riktar sig till ombud.

Föreläsare inkluderar bland annat Johanna Eriksson Ahlén från Din Advokat, och Olivia Mocanasu från UNHCR:s representation för Norra Europa.

Kursen kommer bland annat behandla:

  • Familjeåterförening i svensk rätt – hur ser reglerna ut och hur har de tolkats i praxis? Vilka processuella utmaningar och möjligheter finns? Vanliga avslagsgrunder och förslag på argumentation.
  • Vilka argument och verktyg i processföringen erbjuder EU-rätten och Europakonventionen? Praxis från EU-domstolen och Europadomstolen.
  • Vad innebär den parlamentariska kommitténs förslag för rätten till familjeåterförening?

Anmälan sker på kurs@sweref.org eller via anmälningsformuläret nedanför senast den 20 november.

Anmälan

3 + 12 =

Migforum

Asylrättscentrums och UNHCRs samarbete om spridning av nyheter inom migrationsrätten. Här finns bland annat relevanta rapporter och nya avgöranden från både nationell och internationell rätt. 

Migrationsrättens utveckling

Läs fler analyser och texter om den parlamentariska kommittén och Sveriges nya migrationspolitik.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This