Heldagskurs om familjeåterförening för ombud i migrationsärenden

2020-10-21 Aktuellt

Asylrättscentrum bjuder tillsammans med UNHCR, FN:s flyktingorgan, in till heldagskurs den 27 november 2020, kl. 9.30–16.30. Med anledning av den rådande situationen kommer utbildningen att hållas online. Kursen har ett praktikerperspektiv och riktar sig till ombud.

Föreläsare inkluderar bland annat Johanna Eriksson Ahlén från Din Advokat, och Olivia Mocanasu från UNHCR:s representation för Norra Europa.

Kursen kommer bland annat behandla:

  • Familjeåterförening i svensk rätt – hur ser reglerna ut och hur har de tolkats i praxis? Vilka processuella utmaningar och möjligheter finns? Vanliga avslagsgrunder och förslag på argumentation.
  • Vilka argument och verktyg i processföringen erbjuder EU-rätten och Europakonventionen? Praxis från EU-domstolen och Europadomstolen.
  • Vad innebär den parlamentariska kommitténs förslag för rätten till familjeåterförening?

Anmälan sker på kurs@sweref.org eller via anmälningsformuläret nedanför senast den 20 november.

Anmälan

9 + 8 =

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This