Heldagskurs om barnkonventionen för ombud i migrationsärenden

2020-04-27 Aktuellt

Asylrättscentrum bjuder tillsammans med UNHCR, FN:s flyktingorgan, in till heldagskurs den 15 maj 2020. Med anledning av rådande situation kommer utbildningen att hållas online. Kursen har ett praktikerperspektiv och riktar sig till ombud och biträden i asylprocessen.

Föreläsare inkluderar bland annat Fabiane Baxewanos och Samuel Boutruch från UNHCR:s Policy and Legal Support Unit i Bryssel samt Louise Dane, lektor vid Stockholm universitet. Ytterligare föreläsare tillkommer.

Kursen kommer bland annat behandla följande:

  • Barns rättigheter utifrån det internationella perspektivet med fokus på barnkonventionen. Vilket genomslag har barnkonventionen fått i praxis från Europadomstolen och EU-domstolen?
  • Barnkonventionen är ett folkrättsligt traktat – men numera även inkorporerad som svensk lag. Vad innebär detta?
  • Hur bör barnkonventionen tolkas och hur ska en som ombud argumentera?

Förmiddagens presentationer hålls på engelska. Anmälan sker på kurs@sweref.org eller via formuläret här nedanför, senast den 8 maj 2020.

Varmt välkomna!

Asylrättscentrum – i samarbete med UNHCR, FN:s flyktingorgan

Anmälan

11 + 10 =

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This