Hej Martin Nyman, tf chefsjurist

2021-03-22 Aktuellt

Tidigare i vår slutade Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad för att börjar som särskild rådgivare på Migrationsverkets myndighetsstab. Asylrättscentrum ska nu se över olika roller inom organisationen och hur arbetet ska skötas framöver, men till den nya organisationen är på plats kliver Martin Nyman in som tillförordnad chefsjurist. Martin har en lång bakgrund inom migrationsrätten och har arbetat på både UNHCR, Migrationsverket, migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. 2015 började Martin Nyman på Asylrättscentrum och har under sin tid på organisationen både drivit ärenden, arbetat mycket med våra internationella kontakter och har haft ett särskilt fokus på statslösas situation.  

Du är tillförordnad chefsjurist för Asylrättscentrum, vad kommer att vara fokus i arbetet den kommande tiden?

Fokus ligger i första hand på att upprätthålla det viktiga arbete som vi bedriver och att vi fortsätter att leverera i allt från projekt, utbildningar och rapporter till rådgivning och stöd i enskilda ärenden. Det kommer också att vara mycket arbete för att säkerställa att organisationens nya ledning har så bra förutsättningar som möjligt med sig framåt – både vad gäller resurser och underlag till inriktning.

Vi väntar en ny migrationslagstiftning i sommar, vad ska Asylrättscentrums jurister göra för att stötta asylsökande när den nya lagstiftningen är på plats?  

Vi kommer dels att arbeta med att nå ut med information till berörda om vad de nya reglerna innebär för dem, dels kommer vi att bevaka tillämpningen av de nya reglerna och verka för en rättssäker och konventionsenlig tillämpning av dessa. Det kommer bland annat att handla om kommunikationsinsatser, utbildningar, rådgivning, stöd i ärenden och processföring. Vårt stöd riktar sig både direkt till de som berörs och indirekt genom stöd till andra organisationer, ombud och enskilda som stöttar asylsökande.

Förutom den nya migrationslagstiftningen, vilka andra frågor kommer att bli viktiga för Asylrättscentrum att följa det kommande året?

Som en konsekvens av de tillfälliga uppehållstillstånden blir det ett fortsatt ökat fokus på förlängningsprocesser och frågor kopplade till detta. Vi kommer under våren bland annat att arbeta med frågan om upphörande av skyddsstatus och kommer att granska sådana ärenden och släppa en rapport om det samt hålla en utbildning på det här temat för offentliga biträden. Nya regler angående så kallade säkra ursprungsländer är också på gång, och vi kommer också att jobba med den frågan under året.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This