Handbok om permanenta uppehållstillstånd

2023-10-24 Aktuellt, Asylinfo, Publikationer

Har du fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier och ska söka permanent uppehållstillstånd efter att du är klar med studierna? Den här handboken förklarar kraven och hur du gör för att ansöka om uppehållstillstånd. 

I handboken finns checklistor som visar vad du måste ha koll på för att få uppehållstillstånd. Vi förklarar även vad de olika kraven betyder och hur processen går till.

Det kan komma ny information om kraven för permanent uppehållstillstånd. Kontrollera alltid att du har den senaste versionen av handboken. Den senaste versionen uppdaterades den 29 juni 2023.

Handboken har tagits fram av Asylrättscentrum på uppdrag av och tillsammans med Right To Play med stöd av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Right To Play driver ett projekt tillsammans med aktörer från samtliga samhällsområden för att möjliggöra för fler hållbara anställningar för nyanlända ungdomar. Projektets syfte är att genom Right To Plays metod möjliggöra för samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle så att projektet nationellt kan bidra till ökad integration och minskad ungdomsarbetslöshet.

Stöd till arbetsgivare

Vill du anställa någon som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen och vill vara säker på att anställningen uppfyller kraven för att få permanent uppehållstillstånd?

Klicka här för läsa mer om handboken till arbetsgivare

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This