Gymnasielagen – politiken, processen och skolans svåra roll

2021-03-3 Aktuellt, Migrationspolitiska kommentarer

Vem kan få uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen och varför kom lagen till?

I det här avsnittet av Människor & Migration pratar Asylrättscentrums jurist Sofia Rönnow Pessah och kommunikationsansvarige Maja Dahl med organisationens gymnasielagsexpert Siri Sandin. Tillsammans reder de ut turerna runt lagen och hur kraven ser ut.

Under avsnittet pratar de bland annat om den speciella roll som skolan har fått i lagstiftningen och varför det blivit så. Hur gruppen som kan få uppehållstillstånd genom lagen diskuteras i den politiska debatten och varför den samtidigt beskrivs som en grupp som saknar skyddsskäl, men ändå är skyddsvärd. Avslutningsvis går de igenom de kompletterande förslag som regeringen har skickat ut på remiss och vad de innebär för gruppen.

I avsnittet nämner vi en utbildning som Asylrättscentrum arrangerar den 10 mars. Klicka här för att läsa mer om utbildningen och hur du anmäler dig.

Klicka här för att läsa Asylrättscentrums remissvar om kompletteringarna till gymnasielagen.

Klicka här för att läsa mer om vad förslagen.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This