Gränsförfaranden och återvändandesponsring – förslaget till ny migrationspakt i EU

2020-10-13 Aktuellt, Europaprojektet

Den 23 september presenterade kommissionär Ylva Johansson förslaget till ny migrationspakt i EU. Fokus i förslagen ligger på återvändande, men vad är det egentligen som föreslås och vilka konsekvenser får de för människor som söker asyl i EU?


I det här avsnittet diskuterar Asylrättscentrums jurister Sara Jonsson och Sofia Rönnow Pessah tillsammans med kommunikationsansvarige Maja Dahl paktens förslag och vad de innebär. Vad ska ersätta Dublinförordningen och vad menas med återvändandesponsring? Vad menas med att människor ska screenas vid gränsen, och vilka konsekvenser kan de korta gränsförfarandena få? Går det att säga att en person som klivit över EU:s gräns inte tagit sig in i EU?

Det är ett samtal om rättssäkerhet, hur förslagen praktiskt ska gå att genomföra och vad förslagen säger om hur migrationsfrågan kommer att utvecklas i EU.

Podden finns på SoundcloudSpotifyiTunes och valfri podcast-app.

Klicka här för att läsa de rapporter om tidigare förslag som Sara Jonsson analyserat.

Rättelse: I avsnittet nämner vi att beviljandeprocenten för människor från Afghanistan som söker asyl i Sverige ligger på 45%, under 2020 är beviljandeprocenten 50%.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This