God man

2018-08-15 Barnens asylrättscentrum

Alla barn som kommer till Sverige utan föräldrar eller vårdnadshavare får en god man som hjälper till med olika saker under asylprocessen. Här kan du läsa mer om vad en god man gör och ska hjälpa dig med. Vi berättar också vad du kan göra om du inte är nöjd med din gode man och när den gode mannens uppdrag avslutas.

Om du har kommit till Sverige utan dina föräldrar och inte har någon annan vuxen som har ansvaret för dig har du rätt att få hjälp av en vuxen person. I Sverige kallas den personen för god man. Även om det heter så kan din gode man vara en kvinna. Du har också rätt att få en god man om du kom till Sverige tillsammans med dina föräldrar men om de av någon anledning inte längre kan ta hand om dig. När du får en god man kallas det att den gode mannen får ett uppdrag. Det betyder att det finns vissa bestämda saker som den gode mannen ska hjälpa dig med.

Den gode mannen är inte istället för en förälder, på så sätt att det inte ingår i gode mannens uppdrag att till exempel städa, handla eller skjutsa dig. Det ingår inte heller i uppdraget att ta med dig på sociala aktiviteter som till exempel att gå på bio.  En god man är en vuxen som kan hjälpa dig med olika saker som du behöver få en vuxen persons hjälp med.

Enligt reglerna ska du få en god man direkt när du kommer till Sverige. Om du får det hjälper din gode man dig att ansöka om uppehållstillstånd. Ibland kan det vara så att du inte hinner få en god man innan du ansöker om uppehållstillstånd. Om du inte fått en god man hjälper ditt offentliga biträde dig med ansökan.

Din gode man finns till för din skull och ska se till ditt bästa.

Det kan vara svårt att veta exakt vad din gode man ska hjälpa till med. Vi har därför gjort en lista nedan över vad som ingår i den gode mannens uppdrag. I uppdraget ingår det att:

 • Hjälpa dig i din kontakt med svenska myndigheter

Det betyder till exempel att din gode man ska vara med när du ska prata med Migrationsverket. Din gode man ska också vara med när du träffar ditt offentliga biträde.

 • Ha ansvar för dina pengar

Det betyder att din gode man ansöker om och ser till att du får dagersättning från Migrationsverket och andra bidrag från socialtjänsten. Dagersättning är ett ekonomiskt bidrag som du som asylsökande kan ansöka om att få om du inte har egna pengar.

 • Ha kontakt med ditt boende

Du kommer inte att bo hos din gode man. Det är inte gode mannens ansvar att se till att du har någonstans att bo eller att du har mat. Det är Migrationsverkets och kommunens ansvar. Den gode mannen ska prata med ditt boende och se till att det fungerar bra. Om du får uppehållstillstånd ska din gode man hjälpa dig att till exempel skriva på ett hyreskontrakt.

 • Se till att du får gå i skolan

Din gode man ska lämna in din ansökan om att få gå i skolan. Hen ska också följa med dig på utvecklingssamtal i skolan och bestämma om du till exempel ska följa med på en skolresa. Det är inte din gode mans ansvar att skjutsa dig till skolan. Det är boendets ansvar.

 • Se till att du får vård om du behöver

Om du behöver träffa en läkare eller en tandläkare ska din gode man hjälpa dig med det. Din gode man måste inte följa med dig till läkaren men hen har ansvar för att du får en tid bokad.

 • Hjälpa dig att få kontakt med familj och släkt

Du som kommer till Sverige utan dina föräldrar och har splittrats från din familj ska få hjälp att försöka kontakta dem. Du kan vända dig till din gode man för stöd och hjälp att få kontakt med din familj och släkt. Till exempel kan din gode man hjälpa dig komma i kontakt med en organisation som heter Röda Korset och som bland annat arbetar med att leta efter familjemedlemmar till ensamkommande barn.

 • Hjälpa dig om du begår eller utsätts för brott

Om du har begått brott eller utsatts för brott i Sverige så företräder din gode man dig i en eventuell rättsprocess.

Tystnadsplikt

Det du berättar för din gode man i förtroende (som du inte vill att någon annan ska veta) ska din gode man hålla för sig själv. Men det kan vara bra att veta att en god man inte har tystnadsplikt. Det betyder att en god man får berätta saker om dig till andra om det är vad som är bäst för dig. Du kan läsa mer om tystnadsplikt här: Vilka viktiga vuxna har tystnadsplikt?

Om du inte är nöjd med din gode man

Om du inte tycker att det fungerar bra med din gode man kan du lämna in ett klagomål. Ett klagomål lämnas in till överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där du bor. Överförmyndarnämnden ansvarar för de gode männen, och ser till att de sköter sina uppdrag på ett bra sätt. Om överförmyndarnämnden får veta att du vill byta god man så kontaktar de din gode man och frågar om hen vill bli utbytt. Om din gode man vill bli utbytt gör överförmyndarnämnden ett byte så snart de hittat en ny god man till dig.

Ibland vill din gode man fortsätta sitt uppdrag fast du vill byta. I en sådan situation får överförmyndarnämnden bedöma om din gode man ändå ska bytas ut mot sin vilja. För att din gode man ska bli utbytt mot sin vilja krävs det att hen är olämplig för uppdraget. Det betyder att det krävs att din gode man inte skött sitt uppdrag utifrån vad som är bäst för dig och vad som ingår i uppdraget. Till exempel kan en god man anses vara olämplig om personen:

 • Inte har skött dina pengar på ett bra sätt
 • Inte har skött din kontakt med myndigheter (som till exempel Migrationsverket) på ett bra sätt
 • Har betett sig olämpligt mot dig
 • Har begått brott
 • Har fått skulder

Det är viktigt att komma ihåg att din gode man finns till för din skull. Bedömningen görs därför alltid utifrån vad som är bäst för dig.

När din gode mans uppdrag avslutas

Din gode mans uppdrag avslutas automatiskt när du fyller 18 år. Det beror på att du då räknas som vuxen och kan bestämma själv om saker som rör dig. Din gode mans uppdrag avslutas också om dina föräldrar kommer till Sverige eller om du själv lämnar Sverige.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Om du får uppehållstillstånd innan du fyller 18 år får du en särskilt förordnad vårdnadshavare istället för en god man. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren ska precis som en god man hjälpa dig och bestämma i frågor som rör dig. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren ska se till att du får omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren har inte skyldighet att försörja dig.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This