Går det att ansöka om asyl från sitt hemland?

Nej. Själva flyktingbegreppet utgår ifrån att personen som söker asyl ska befinna sig utanför sitt hemland. Däremot är huvudregeln när det gäller att ansöka om uppehållstillstånd på de flesta andra grunder än skyddsbehov, exempelvis för att återförenas med sin familj i Sverige, att en sådan ansökan ska göras, och beviljas, innan den sökande kommer in i Sverige.