Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får.

Med ditt stöd kan vi
hjälpa ännu fler!

Hur kan säkra resvägar för asylsökande skapas?

Visa svar

Hur kommer asylsökande överhuvudtaget till Sverige? Säger inte Dublinförordningen att ansökan ska göras i första möjliga land inom Europa?

Visa svar

Går det att ansöka om asyl från sitt hemland?

Visa svar

Vad är ett säkert tredje land?

Visa svar