Förvar under coronakrisen

2020-04-21 Aktuellt

Corona/covid-19 påverkar många. Vi på Asylrättscentrum finns som ett stöd för dig som sökt asyl i Sverige och svarar på frågor om hur det påverkar din asylprocess. Klicka om du vill fråga oss något eller kontakta oss.

Jag sitter i förvar och väntar på att utvisas, kan corona/covid-19 påverka min situation?

För att hindra spridningen av corona/covid-19 har många länder stängt sina gränser. Därför kan det vara svårt att lämna Sverige just nu. Om du sitter i förvar i väntan på att utvisas kan det innebära att det inte finns en realistisk möjlighet att du kan lämna Sverige inom de tidsgränserna som man får sitta i förvar. Om det är så måste myndigheterna släppa dig ur förvar. Klicka här för att läsa vad Migrationsverket har skrivit om förvar under corona.

Det går inte säkert att säga om just din situation är sådan att du bör släppas ur förvar. Det bästa du kan göra är att kontakta ditt offentliga biträde för att få veta mer om vad som gäller för dig.

Regler för förvar

För att polisen ska kunna sätta en person i förvar måste personen ha fått ett utvisnings- eller avvisningsbeslut, och polisen ska ha skäl att tro att det finns en risk att personen annars kommer att gömma sig (avvika) innan den utvisas. Enligt lagen får du vanligen inte sitta i förvar längre än två eller tre månader. Om myndigheterna inte tror att du kommer att samarbeta eller det tar tid att få tag på handlingar kan du som längst få sitta i förvar i ett år. Om du har dömts till utvisning för att du har begått brott i Sverige kan du ibland få sitta i förvar längre tid än ett år.

För att myndigheterna ska få ha en person i förvar krävs alltid att det är proportionerligt. Domar från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) säger att det ska finnas rimliga utsikter, alltså vara sannolikt, att en avvisning eller utvisning kan genomföras under de tider som du får sitta i förvar. Det ska finnas en realistisk möjlighet att genomföra avvisningen eller utvisningen. Polisen måste också aktivt arbeta för att du ska lämna landet. Annars får du inte sitta i förvar.

Klicka här för att läsa mer information om corona.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This