Förslagen om lättnader i gymnasielagen

2021-03-1 Aktuellt

Coronapandemin har gjort att det finns färre jobb på den svenska arbetsmarknaden och arbetslösheten har ökat. Det har därför blivit svårare för dem som fått uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen att får permanent uppehållstillstånd efter att studierna är klara. Därför har regeringen lagt ett nytt förslag som ska göra det lättare få permanent uppehållstillstånd efter avslutade studier.

Vad betyder förslaget? 

Förslaget består av tre delar.

Förslag 1 – Idag har den som fått uppehållstillstånd 6 månader på sig att skaffa ett jobb efter att studierna är slut. Regeringen föreslår att det ska bli 12 månader.

Förslag 2 – Studiemedel för halvtidsstudier ska enligt förslaget få räknas med när man tittar på om personen uppfyller försörjningskravet.

Förslag 3 – Yrkesintroduktionsanställning som är en typ av subventionerad anställning föreslås kunna ge permanent uppehållstillstånd.  

De här ändringarna föreslås att gälla från den 20 juli 2021 till och med den 30 juni 2023.

Kan förslaget bli verklighet?

Förslaget har skickats på något som kallas för remiss. Det är när organisationer, myndigheter och andra aktörer som påverkas av förslagen eller jobbar med frågorna som diskuteras, får säga vad de tycker om förslagen och om de ser något som kan gå fel. När dom har svarat så läser regeringen vad de har sagt och ändrar ibland delar av sitt förslag innan riksdagen får rösta om de vill att förslagen ska gå igenom. För att förslagen ska bli verklighet måste flera av de partier som sitter i riksdagen rösta Ja. 

Vi vet inte om regeringens förslag kommer att gå igenom i riksdagen och det är därför viktigt att fortsätta försöka uppfylla kraven som de ser ut idag. För att läsa mer om vad de kraven är och hur man visar att man uppfyller dem, klicka här och läsa vår handbok.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This