Förlängning av uppehållstillstånd

2019-12-17 Asylinfo

Har du beviljats tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige och vill förlänga ditt tillstånd? På den här sidan hittar du information viktig information om förlängningsprocessen, när du måste ansöka och hur du gör det.

När behöver du lämna in din ansökan om förlängning?

Du kan ansöka tre månader innan ditt tillstånd slutar gälla. Sista dagen för att ansöka är dagen då tillståndet går ut. Det är viktigt att du ansöker innan det går ut!

Hur ansöker du om förlängning?

Du kan ansöka på Migrationsverkets hemsida eller fylla i en blankett och skicka den med post till Migrationsverket.

Migrationsverkets hemsida – För att ansöka via Migrationsverkets hemsida behöver du en personlig kod. Ungefär tre månader innan ditt tillstånd går ut kommer Migrationsverket att skicka koden till din folkbokföringsadress. Om du inte har fått någon kod kan du kontakta Migrationsverket.

Post – Du kan också fylla i en ansökan för hand och skicka in den med post till Migrationsverket.

Du kan kryssa för mer än ett skäl för förlängning av uppehållstillstånd!

Behöver du skicka in andra dokument?

Tänk på att du kan behöva skicka in andra dokument (bilagor) med din ansökan. Vilka dokument du behöver skicka in beror på varför du vill stanna i Sverige. På Migrationsverkets hemsida finns mer information om vilka dokument blanketter du behöver skicka in.

Dokumenten måste skickas in med post, även om du ansöker via webben.

När får du svar av Migrationsverket?

Det kommer inte ta lika lång tid för alla att få svar på sin ansökan. Vissa ansökningar tar längre tid att gå igenom än andra. Därför går det inte att säga när du får svar.

Hur får du veta att ansökan kommit in?

Ungefär en vecka efter att du skickat in din ansökan kommer du få ett brev av Migrationsverket om att din ansökan har kommit in.

Om du får avslag

Om du får avslag kan du överklaga beslutet. I vissa fall kan du ha rätt till offentligt biträde som hjälper dig. Du kan också kontakta oss på Asylrättscentrum för att få hjälp.

Söker du förlängning på grund av asyl?

Informera Migrationsverket om du har samma skäl som tidigare eller om du har nya skäl. Har du samma skäl som tidigare behöver du inte berätta om asylskälen igen. Då räcker det med att du fyller i ansökan via webben eller ansökningsblanketten.

Om du har nya skäl kommer Migrationsverket kontakta dig för att få veta mer om varför du behöver skydd i Sverige.

Söker du förlängning på grund av gymnasiestudier?

För dig som fick uppehållstillstånd för att du skulle börja studera krävs det att du kommit in på en utbildning för att du ska få ett förlängt tillstånd. Det är jätteviktigt att du håller dig till godkänd studieplan för att få ditt uppehållstillstånd förlängt.

Hur långt ditt uppehållstillstånd förlängs beror på vilken utbildning du läser. Du kan få 13 månader till om du läser introduktionsprogram i gymnasieskolan. Om du läser ett nationellt program, studerar på gymnasienivå på Komvux eller läser något av yrkespaketen får du uppehållstillstånd för studietidens längd plus 6 månader.

Du kan ansöka om förlängning på grund av gymnasiestudier om ditt nuvarande uppehållstillstånd beviljades på en annan grund än gymnasiestudier.

Söker du förlängning av ditt uppehållstillstånd som du har beviljats på grund av anknytning till familjemedlem?

Hela familjen ska ansöka om förlängning av uppehållstillstånd på samma sätt. Har ni fått brev med en kod kan ni ansöka genom Migrationsverkets hemsida. Tänk på att alla i familjen måste ha en egen kod. Om ni skickar in era ansökningar med post ska varje familjemedlem ha en egen blankett. Skicka alla blanketter i samma kuvert.

Om du har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av att din make/maka/sambo bor i Sverige (uppehållstillstånd på grund av anknytning) är det viktigt att komma ihåg att ni fortfarande måste bo tillsammans. Om ni inte längre är tillsammans kan du inte få ditt uppehållstillstånd förlängt.

Har du träffat någon i Sverige som du har gift dig med eller blivit sambo med kan du ansöka om förlängt uppehållstillstånd på anknytning till den personen.

Om ditt barn är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd kan du ansöka om förlängning på anknytning till ditt barn.

Om du har egna asylskäl, ange det i din ansökan om förlängning. På så sätt har du möjlighet att även få uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl

Söker du förlängning på grund av arbete som anställd eller egen företagare?

Om du är anställd eller om du är egenföretagare kan du ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd på grund av arbete. Det är viktiga att anställningen påbörjades innan ditt tillfälliga uppehållstillstånd slutar gälla för att kunna ansöka om förlängning.

Det är viktigt att din arbetsgivare har anmält din anställning hos Skatteverket.

Om du uppfyller alla kraven kan du få permanent uppehållstillstånd. Kom ihåg att du kan få förlängning av ditt tillfälliga uppehållstillstånd även om du inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd.

Är du under 25 år? För att kunna få ett permanent uppehållstillstånd på grund av din anställning måste du ha avslutat dina gymnasiestudier. Något krav på att ha gått klart gymnasiet finns inte för dig som är över 25 år.

Söker du om förlängning på grund av att det finns särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter?

Att det finns särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter betyder att du kan få uppehållstillstånd även om du inte behöver skydd i Sverige. Det här gäller bara i undantagsfall. Ett exempel på när du kan få uppehållstillstånd på den här grunden är om du är allvarligt sjuk. Om du ansöker om förlängning på grund av att det finns synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter kommer du behöva styrka detta, t.ex. genom ett läkarintyg.

Mer information och blanketter

Mer information om hur förlängningsprocessen går till och var du hittar blanketter finns på Migrationsverkets hemsida.

Har du frågor eller behöver hjälp kan du kontakta oss på Asylrättscentrum.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This