Förlängning av uppehållstillstånd

2019-12-17 Asylinfo

Har du beviljats tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige och vill förlänga ditt tillstånd? På den här sidan hittar du viktig information om förlängningsprocessen, när du måste ansöka och hur du gör det.

 

När behöver du lämna in din ansökan om förlängning?

Du kan ansöka två månader innan ditt tillstånd slutar gälla. Sista dagen för att ansöka är dagen då tillståndet går ut. Det är viktigt att du ansöker innan det går ut.

Hur ansöker du om förlängning?

Du kan ansöka på Migrationsverkets hemsida eller fylla i en blankett och skicka den med post eller mail till Migrationsverket.

Migrationsverkets hemsida – För att ansöka via Migrationsverkets hemsida behöver du e-legitimation och en mejladress. Du måste också kunna ladda upp dokument digitalt. Två månader innan ditt uppehållstillstånd går ut kan du använda Migrationsverkets e-tjänst för att göra en webbansökan. Här på Migrationsverkets hemsida kan du läsa mer om hur det går till och var du kan hitta e-tjänsten för webbansökan.

Post eller mejl – Du kan också fylla i en ansökan för hand och skicka in den med post till Migrationsverket. Här kan du läsa mer om hur du gör för att ansöka med post. Om du kan scanna in dokument kan du också mejla in din ansökan.

Du kan kryssa för mer än ett skäl för förlängning av uppehållstillstånd.

Behöver du skicka in andra dokument?

Du kan behöva skicka in andra dokument (bilagor) med din ansökan. Vilka dokument du behöver skicka in beror på anledningen till att du vill stanna i Sverige. I webbansökan står det vilken information och vilka dokument som behövs. Om du ansöker med post kan du läsa här på Migrationsverkets hemsida vilka dokument som måste finnas med.

När får du svar av Migrationsverket?

Det kommer inte ta lika lång tid för alla att få svar på sin ansökan. Vissa ansökningar tar längre tid för Migrationsverket att gå igenom än andra. Därför går det inte att säga när du får svar.

Hur får du veta att ansökan kommit in?

Om du använder webbansökan får du en bekräftelse direkt på skärmen när den är inskickad. Bekräftelsen kan du spara, skriva ut eller välja att få skickad till din mejladress. Det är viktigt att spara bekräftelsen så att du kan visa upp den om det behövs. Om du ansöker med post får du ett brev av Migrationsverket som säger att din ansökan har kommit in. Det tar ungefär en vecka att få brevet. Om du inte har fått ett brev är det bra att kontakta Migrationsverket och kontrollera att ansökan kommit fram.

Om du får avslag

Om du får avslag kan du överklaga beslutet. I vissa fall kan du ha rätt till offentligt biträde som hjälper dig. Du kan också kontakta oss på Asylrättscentrum för att få hjälp.

Söker du förlängning på grund av asyl?

Informera Migrationsverket om du har samma skäl som tidigare eller om du har nya skäl. Har du samma skäl som tidigare behöver du inte berätta om asylskälen igen. Då räcker det med att du fyller i ansökan via webben eller ansökningsblanketten.

Om du har nya skäl kommer Migrationsverket kontakta dig för att få veta mer om varför du behöver skydd i Sverige.

Söker du förlängning på grund av gymnasiestudier?

Hur långt ditt uppehållstillstånd förlängs beror på vilken utbildning du läser. Om du studerar på ett introduktionsprogram kan du få 13 månader för att slutföra dessa studier, om du uppfyller vissa krav. Om du läser ett nationellt program, studerar på gymnasienivå på Komvux eller läser något av yrkespaketen får du uppehållstillstånd för studietidens längd plus 6 månader. Om du behöver längre tid på dig för att bli klar med studierna kan du få uppehållstillstånd i 13 månader för att läsa klart utbildningen, om vissa krav är uppfyllda.

Om du har fullföljt din utbildning kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd om du kan försörja dig. Du måste uppfylla kraven för permanent uppehållstillstånd innan ditt tidigare tillstånd går ut. Vi har tagit fram en handbok om permanent uppehållstillstånd där du kan läsa mer om vad som krävs.

Om du fullföljer din utbildning men har kortare tid än 6 månader kvar innan uppehållstillståndet går ut kan du ansöka om att få de sista 6 månaderna för att hitta ett arbete. Viktigt att veta är att de 6 månaderna alltid räknas från datumet då din utbildning fullföljdes, även om Migrationsverket tar beslut efter att de 6 månderna har gått. Du kan därför behöva lämna in en ansökan om permanent uppehållstillstånd innan du fått beslut från Migrationsverket. Du måste också ha hittat en anställning som uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd inom 6 månader efter att du fullföljde din utbildning om du vill kunna få permanent uppehållstillstånd.

Reglerna om uppehållstillstånd för gymnasiestudier är krångliga. Vilka krav som måste uppfyllas för att du ska kunna förlänga ditt uppehållstillstånd är olika beroende på vilken utbildning du läser. Du är välkommen att kontakta oss på Asylrättscentrum om du vill veta vad som gäller för dig.

Söker du förlängning av ditt uppehållstillstånd som du har beviljats på grund av anknytning till familjemedlem?

Hela familjen ska ansöka om förlängning av uppehållstillstånd på samma sätt. Ni kan göra en webbansökan eller ansöka med post. Om ni skickar in era ansökningar med post ska varje familjemedlem ha en egen blankett. Skicka alla blanketter i samma kuvert. Du kan läsa mer på Migrationsverkets hemsida hur ni ansöker med post. 

Om du har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av att din make/maka/sambo bor i Sverige (uppehållstillstånd på grund av anknytning) är det viktigt att komma ihåg att ni fortfarande måste bo tillsammans. Om ni inte längre är tillsammans kan du inte få ditt uppehållstillstånd förlängt.

Har du träffat någon i Sverige som du har gift dig med eller blivit sambo med kan du ansöka om förlängt uppehållstillstånd på anknytning till den personen.

Om ditt barn är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd kan du ansöka om förlängning på anknytning till ditt barn.

Om du har egna asylskäl, ange det i din ansökan om förlängning. På så sätt har du möjlighet att även få uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl.

Söker du om förlängning på grund av att det finns särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter?

Att det finns särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter betyder att du kan få uppehållstillstånd även om du inte behöver skydd i Sverige. Det kan till exempel vara om du är allvarligt sjuk, om du har anpassat dig till Sverige, eller om situationen i hemlandet gör att du inte kan återvända av andra skäl än skyddsskäl. Om du ansöker om förlängning på grund av att det finns synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter kommer du behöva styrka detta, t.ex. genom ett läkarintyg. Du kan läsa på Migrationsverkets hemsida vad som krävs. 

Mer information och blanketter

Mer information om hur förlängningsprocessen går till och var du hittar blanketter finns på Migrationsverkets hemsida.

Har du frågor eller behöver hjälp kan du kontakta oss på Asylrättscentrum.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This