Flyktingskapsbedömningar i första instans – ett år efter talibanernas maktövertagande i Afghanistan

2022-11-30 Aktuellt, Migforum, Publikationer

Rapport:

Flyktingskapsbedömningar i första instans – ett år efter talibanernas maktövertagande i Afghanistan

 

Efter att talibanerna intog Kabul den 15 augusti 2021 och den tidigare regeringen störtades har omvärlden följt utvecklingen i Afghanistan med stor uppmärksamhet. Inledningsvis var det många som befarade att skiftet skulle leda till en storskalig flykt och FN:s flyktingorgan, UNHCR, uppmanade grannländerna att hålla sina gränser öppna. Mot bakgrund av det osäkra läget i Afghanistan vädjar UNHCR till samtliga länder att inte utvisa någon dit.

Innan talibanernas maktövertagande var det inte ovanligt att afghaner fick uppehållstillstånd i Sverige som alternativt skyddsbehövande eftersom många civila dödades och skadades i strider och attentat. Även om det alltjämt förekommer att civila drabbas av attentat och konfliktrelaterat våld har situationen i Afghanistan förändrats i det avseendet. Antalet offer för urskillningslöst våld har minskat, men talibanregimens strikta tolkning av islam, förtryck av oliktänkande, minoriteter och kvinnor, samt dess hårdföra bestraffning mot normbrytare gör att enskilda individer och grupper av personer riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling. Men vilka är dessa individer och kan de beviljas uppehållstillstånd i Sverige? Och om de beviljas uppehållstillstånd, tillerkänns de också flyktingstatus?

Den här rapporten syftar till att granska hur flyktingskapsbedömningar görs i afghanska medborgares asylansökningar i första instans i Sverige efter talibanernas maktövertagande i augusti 2021. Genom granskning av Migrationsverkets flyktingskapsbedömningar i afghanska asylärenden sommaren 2022 undersöks vilka juridiska överväganden som görs, hur besluten motiveras, om besluten är förenliga med gällande rätt inklusive riktlinjer och rekommendationer från UNHCR, och hur landinformation används.

Rapporten har tagits fram inom ramen för ett partnerskapsavtal mellan Asylrättscentrum och UNHCR:s representation för de nordiska och baltiska staterna.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This