Familjeåterförening

2020-03-20 Barnens asylrättscentrum

Om du kom till Sverige och sökte asyl utan din familj och nu vill att din familj ska komma och bo med dig så gäller olika regler beroende på vem i din familj som vill komma hit. Det är också olika regler beroende på varför (vilken grund) du fått uppehållstillstånd, om ditt uppehållstillstånd är tidsbegränsat eller permanent och om du fyllt 18 år.

På den här sidan kan du läsa om familjeåterförening och hur reglerna för familjeåterförening ser ut. Hur det går till att ansöka om familjeåterförening och vad som är viktigt att tänka på. Du kan också läsa om hur reglerna ser ut om du fyller 18 år under tiden som din familj väntar på beslut.

Om familjeåterförening

Familjeåterförening innebär precis som det låter, en möjlighet för en familj som har kommit ifrån varandra, kanske på grund av krig eller för att en i familjen har tvingats att fly, att återförenas och bo tillsammans igen.

För att få återförenas med sin familj i Sverige finns vissa krav. Det finns också regler för vad som räknas som familj och vilka i familjen som får har möjlighet att återförenas i Sverige. Huvudregeln är att bara kärnfamilj får återförenas i Sverige. Med kärnfamilj menas makar (personer som är gifta med varandra) och deras barn som är under 18 år och ogifta.

För dig som är under 18 år och räknas som barn så är dina föräldrar din kärnfamilj.

Klicka här för att läsa mer om familjemedlemmar du kan återförenas med och vad som påverkar din rätt till familjeåterförening

Om du har permanent uppehållstillstånd

Om du har fått permanent uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande i Sverige har din familj rätt att återförenas med dig. Som huvudregel utgår Migrationsverket eller domstolen ifrån hur gammal du är när de beslutar om din familjs ansökan om att få återförenas med dig. Om du är över 18 år är det mycket svårare att få återförenas med dina föräldrar än om du är under 18 år. Det är för att när någon är 18 år i Sverige så räknas den som vuxen.

Om du har beviljats permanent uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter så har inte dina föräldrar samma rätt till uppehållstillstånd för att bo med dig här i Sverige. 

För vuxna med uppehållstillstånd i Sverige gäller ett försörjningskrav, men ensamkommande barn behöver inte försörja sina föräldrar eller syskon.

Klicka här för att läsa mer om hur reglerna ser ut om du som är under 18 år och har fått permanent uppehållstillstånd och vill återförenas med din familj.

Om ditt tillstånd är tidsbegränsat

Om du har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd kan dina föräldrar kan få uppehållstillstånd på anknytning till dig. Det betyder att de kan få komma till Sverige och bo med dig.

Dina syskon har inte en rätt att få uppehållstillstånd på anknytning till dig, men de kan få uppehållstillstånd på anknytning till era föräldrar. Dina syskon ska då vara under 18 år och inte vara gifta. Din familj får uppehållstillstånd för samma tid som du har uppehållstillstånd.

Klicka här för att läsa mer om hur reglerna ser ut om du är under 18 år och fått tidsbegränsat uppehållstillstånd och vill återförenas med din familj.

Hur går det till att ansöka?

Om du vill att din familj ska komma och bo med dig måste de ansöka om att få återförenas med dig. Dina föräldrar kan ansöka på internet att få återförenas med dig. Om de inte kan det kan de fylla i en blankett och lämna in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där de bor eller är. Tillsammans med sin ansökan måste de bifoga kopior av sina pass och andra dokument som visar att ni är föräldrar/barn, till exempel. 

När Migrationsverket fått dina föräldrars ansökan får dina föräldrar ett mejl där det står att de ska boka tid för intervju på ambassaden eller generalkonsulatet. Under intervjun kommer dina föräldrar att få svara på frågor om både sig själva, och om dig.

Du kommer också att få komma på intervju på Migrationsverket i Sverige. Din gode man, eller om du har hunnit få en särskilt förordnad vårdnadshavare, kommer att vara med på mötet.

Klicka här för att läsa mer om hur ansökan går till.

Om du har fyllt 18 år

När din familj ansöker om att få återförenas med dig tittar Migrationsverket eller domstolen på hur gammal du är. När du fyllt 18 år räknas dina föräldrar inte längre till din kärnfamilj när de söker om att få återförenas med dig. Då blir det svårare för din familj att beviljas uppehållstillstånd för att bo med dig.

Även om du har fyllt 18 år finns det ett undantag när din möjlighet att återförenas med dina föräldrar kan bedömas som om du vore barn. För att undantaget ska gälla måste det här stämma på dig:

  • Du kom till Sverige och sökte asyl när du var under 18 år. Du kom utan dina föräldrar eller annan vuxen som bedömdes ha rätt i dina föräldrars ställe (du bedömdes alltså vara ett ensamkommande barn).
  • Du hann fylla 18 år innan du fick uppehållstillstånd i Sverige.
  • Du fick uppehållstillstånd som flykting.
  • Dina familjemedlemmar ansökte om uppehållstillstånd inom tre månader från det att du fick uppehållstillstånd i Sverige.

Om alla punkterna stämmer överens med ditt ärende kommer dina familjemedlemmars möjlighet att återförenas med dig prövas som om du fortfarande vore under 18 år.

Klicka här för att läsa mer om reglerna för familjeåterföreningen för dig som blivit 18 år.

Kan ni hjälp oss att återförenas?

Vi ger dig gärna information om hur reglerna för familjeåterförening ser ut och hur ni gör för att ansöka.

Vi kan inte hjälpa till att göra en ansökan, men om din familj har fått avslag på sin ansökan om familjeåterförening och det fortfarande går att överklaga beslutet kan vi göra en bedömning av ert ärende för att se om vi på något sätt kan hjälpa till.

Det är viktigt att ni vet att även om ni skickar in era handlingar till oss så betyder det inte säkert att vi kommer att kunna hjälpa till. Vi kan inte lova att vi hinner bedöma ert ärende innan överklagandetiden går ut. Därför är det jätteviktigt att ni själva förbereder ett överklagande även om ni skickar handlingar till oss. Det är också ni som har ansvar för att överklagandet skickas in i rätt tid. Oftast är det tre veckor ni har på er att överklaga och tiden räknas från det datum då ni fick ta emot beslutet.

Klicka här för att läsa mer om vad vi kan hjälpa er med och vad vi behöver för att kunna hjälpa till.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This