Fakta om att söka asyl i ett annat EU-land

2021-03-29 Aktuellt, Publikationer

Jag är från Afghanistan och har sökt asyl i Sverige men har inte fått ett uppehållstillstånd. Kan jag åka till Frankrike eller Tyskland och få uppehållstillstånd där?

Det här är en vanlig fråga som vi på Asylrättscentrum får. I det här informationsmaterialet har vi samlat information och svarat på det vanligaste frågorna vi får från personer från Afghanistan som funderar på att söka asyl i Tyskland eller Frankrike efter att de inte fått uppehållstillstånd i Sverige.

Varför åker man till Frankrike och Tyskland?

De senaste åren är det flera personer från Afghanistan som lämnat Sverige efter att de nekats asyl här för att söka uppehållstillstånd i Frankrike eller Tyskland. Anledningen till att många valt just de länderna är att Frankrike och Tyskland har gett fler människor från Afghanistan uppehållstillstånd än vad Sverige har. Men vi kan inte säga hur stor eller liten chans det är för en person från Afghanistan att få uppehållstillstånd i Tyskland eller Frankrike. Något som är väldigt viktigt att komma ihåg är att bara för att andra har fått uppehållstillstånd betyder det inte att du kommer att få det.

Borde inte Dublinförordningen gälla?

Dublinförordningen är det som bestämmer vilken stat som ansvarar för en asylansökan. Om en person redan sökt asyl i ett EU-land, ska egentligen inte den personens ansökan prövas i något annat EU-land. Men EU-länder kan välja att ta över ansvaret för asylprövningen. Det kan också vara så att ett EU-land inte hinner skicka tillbaka den asylsökande till landet som har ansvar för asylansökan inom den tid som landet har på sig. Då blir det landet ansvarig för att pröva asylansökan.

När det gäller de personer från Afghanistan som nekats asyl i Sverige och åkt till Tyskland och Frankrike, så vet vi att vissa personer skickats tillbaka till Sverige och vissa personer har fått stanna i Frankrike och Tyskland.

Viktigt att tänka på!

I det här informationsmaterialet finns fakta om Dublinförordningen och hur det är att söka asyl i Frankrike och Tyskland. Informationen är inte till för att ge råd till personer om att åka eller inte, utan för att de som väljer att åka ska veta vad som gäller.

Tänk på att bara för att det finns personer som lämnat Sverige och som fått uppehållstillstånd i Frankrike och Tyskland, så betyder inte det att alla som åker dit får uppehållstillstånd. Hur Frankrike och Tyskland har bedömt asylansökningar och hur ofta de tar över ansvaret för ansökningarna har varierat.

Om du får ersättning av svenska staten (LMA) och lämnar Sverige, så får du inte längre ersättning om du kommer tillbaka till Sverige. 

Klicka här för att läsa informationsmaterialet.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This