Latest Past Evenemang

Verkställighetshinder och aktuella migrationsrättsliga frågor

Vad är aktuellt inom migrationsrätten? Vad är ett verkställighetshinder och vilka rättigheter har en person i väntan på utvisning? I den här heldagsutbildningen går vår jurist igenom verkställighetshinder och aktuella migrationsrättsliga frågor. Dagen inleds med att förklara verkställighetshinder och vad som kan utgöra det, samt hur man går till väga för att skriva en ansökan […]

Juridiken i den nya migrationspolitiken

Sverige ska få en ny migrationspolitik. Hur ser förslagen ut och vad kan de få för konsekvenser? I den här föreläsningen går Asylrättscentrums jurist igenom juridiken i propositionen om ny utlänningslag och vilka konsekvenser förslagen kan få för människor som söker skydd i Sverige. Utbildningen utgår ifrån det juridiska perspektivet och förklarar bland annat de […]

Uppehållstillstånd inifrån Sverige

Jag har jobb och barn med uppehållstillstånd i Sverige men är ändå papperslös, hur ansöker jag om tillstånd och vad är viktigt att tänka på?  Huvudregeln i svensk migrationsrätt är att uppehållstillstånd ska sökas och beviljas innan inresa till Sverige. I den här utbildningen går våra igenom vilka undantag som finns från huvudregeln och under vilka […]