Verkställighetshinder och aktuella migrationsrättsliga frågor

Beställd utbildning

Vad är aktuellt inom migrationsrätten? Vad är ett verkställighetshinder och vilka rättigheter har en person i väntan på utvisning?

I den här heldagsutbildningen går vår jurist igenom verkställighetshinder och aktuella migrationsrättsliga frågor. Dagen inleds med att förklara verkställighetshinder och vad som kan utgöra det, samt hur man går till väga för att skriva en ansökan om verkställighetshinder. Underförmiddagens går vi även igenom rätten till vård och ekonomiskt stöd för personer som nekats asyl i Sverige.

Efter lunch byter utbildningen ämne och fokuserar på den nya migrationslagstiftningen. Hur ser förslagen ut och vad kan vi förvänta oss för konsekvenser av den nya lagstiftningen?

Deltagarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor under föreläsningens gång.

Tid och plats

Tisdag den 15 juni kl 11.00 – 15.00.
Utbildningen sker digitalt.

Anmälan

Utbildningen är beställd av Härnösands stift och inte öppen för andra organisationer att anmäla sig till. Om du är verksam i Härnösands stift, kontakta din stiftsamordnare för att ta reda på hur du gör för att anmäla dig.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder.

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Kontakta oss

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon och mail. Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med en jurist för rådgivning och vilket stöd du kan få.