Upphörande av flyktingstatus

Beställd utbildning

Om Migrationsverket ändrar bedömningen av mitt hemland, kan jag förlora min status som flykting och behöva åka tillbaka då?

Med tillfälliga uppehållstillstånd som regler och utvecklingen i svensk migrationsrätt kommer den här och liknande frågor att bli allt vanligare. Den här utbildningen ger en överblick av grunderna för när en flykting- eller alternativ skyddsstatus kan upphöra. Vi går även igenom konsekvenserna av ett upphörande och hur man kan stötta den enskilde i processen. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Tid och plats

Torsdag den 11 mars kl 10.00-12.00
Utbildningen sker i zoom, länk skickas ut innan.

Anmälan

Det här är den andra gemensamma föreläsningen för stiften som har avtal med Asylrättscentrum. För att få veta om du kan anmäla dig till utbildningen kontakta din stiftsamordnare.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder.

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Kontakta oss

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon och mail. Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med en jurist för rådgivning och vilket stöd du kan få.