Uppehållstillstånd inifrån Sverige

Beställd utbildning

Jag har jobb och barn med uppehållstillstånd i Sverige men är ändå papperslös, hur ansöker jag om tillstånd och vad är viktigt att tänka på? 

Huvudregeln i svensk migrationsrätt är att uppehållstillstånd ska sökas och beviljas innan inresa till Sverige. I den här utbildningen går våra igenom vilka undantag som finns från huvudregeln och under vilka omständigheter en kan beviljas uppehållstillstånd inifrån Sverige. Under utbildningen lyfts även de vilka konsekvenser det kan få om en person befinner sig här utan tillstånd. 

Deltagarna kommer att kunna ställa frågor under utbildningens gång.

Tid och plats

Tisdag den 27 april kl 13.00 – 15.00.
Utbildningen sker digitalt.

Anmälan

Utbildningen är en gemensam föreläsning för de stift som har avtal med Asylrättscentrum. Stift med med avtal kan anmäla sig genom att kontakta Saloa Rubil på saloa.rubil@sweref.org.
För att ta reda på om ditt stift har avtal med Asylrättscentrum, kontakta din stiftsamordnare.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder.

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Kontakta oss

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon och mail. Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med en jurist för rådgivning och vilket stöd du kan få.