Juridiken i den nya migrationspolitiken

Öppen föreläsning

Sverige ska få en ny migrationspolitik. Hur ser förslagen ut och vad kan de få för konsekvenser?

I den här föreläsningen går Asylrättscentrums jurist igenom juridiken i propositionen om ny utlänningslag och vilka konsekvenser förslagen kan få för människor som söker skydd i Sverige. Utbildningen utgår ifrån det juridiska perspektivet och förklarar bland annat de ramar som internationella konventioner sätter för svensk migrationslagstiftning.

Utbildningen går även igenom skillnaden mellan synnerligen och särskilt ömmande skäl och vilka grupper som kan väntas omfattas av förslaget.

Det kommer finnas utrymme att ställa frågor under föreläsningen.

Upplägg
12.00-12.50 Föreläsning om den nya migrationslagstiftningen
12.50-13.00 Paus
13.00-13.30 Frågestund

Tid och plats
Tisdag 1/6 kl 12.00-13.30
Utbildningen sker digitalt och länk skickas ut till anmälda deltagare

Anmälan
Anmälan görs i formuläret nedanför, senast den 31/5 kl 17.

Kostnad
300 kr per person
150 kr per personer från Asylrättscentrums huvudmän och medlemmar
Är du journalist och intresserad av en utbildning om den nya lagstiftningen, kontakta Maja Dahl på maja.dahl@sweref.org.

 

Anmälan 1 juni

1 + 8 =

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder.

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Kontakta oss

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon och mail. Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med en jurist för rådgivning och vilket stöd du kan få.