Barn i asylprocessen och öppen frågestund

Beställd utbildning

Utbildning för Härnösand Stift.

Förmiddag – Barn i asylprocessen
Föreläsningen har ett särskilt barnfokus och går igenom hur asylprocessen ser ut för barn. Deltagarna får läsa sig mer om ensamkommande barns rättigheter och vilket stöd de kan få under asylprocessen. Vi går även igenom medicinska åldersbedömningar och tar upp de särskilda asylskäl som barn kan ha.

Eftermiddag – Öppen frågestund
Deltagarna kan skicka in sina frågor i förväg. Juristerna kommer att ha ett särskilt fokus på bland annat familjeåterförening och försörjningskrav, gymnasielagen, förlängning och Coronapandemin ur ett asylrättsligt perspektiv.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder.

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Kontakta oss

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon och mail. Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med en jurist för rådgivning och vilket stöd du kan få.