Juridiken i den nya migrationspolitiken

Sverige ska få en ny migrationspolitik. Hur ser förslagen ut och vad kan de få för konsekvenser? I den här föreläsningen går Asylrättscentrums jurist igenom juridiken i propositionen om ny utlänningslag och vilka konsekvenser förslagen kan få för människor som söker skydd i Sverige. Utbildningen utgår ifrån det juridiska perspektivet och förklarar bland annat de […]