Efter asylprocessen

2020-03-20 Barnens asylrättscentrum

Här hittar du information om vad som händer efter att din asylprocess avslutats. Du kan läsa om vad som händer om du fått ett uppehållstillstånd och får stanna i Sverige, och vad som händer om du får ett utvisningsbeslut och måste åka tillbaka till ditt hemland. Du kan också läsa om vad verkställighetshinder är.

Om du fått ett uppehållstillstånd

Om Migrationsverket säger ja till din asylansökan och ger dig uppehållstillstånd så kommer de att bjuda in dig och till ett möte. Om du sökte asyl tillsammans med din familj följer de med dig på mötet. Om du sökte asyl utan din familj följer din gode man med dig på mötet. På mötet kommer Migrationsverket ge dig information om vad som händer efter att du har fått uppehållstillstånd.

Hur långt uppehållstillstånd du får beror på vilken typ av tillstånd du har fått. Just nu gäller en lag i Sverige som säger att om du får skydd som flykting så är ditt uppehållstillstånd i 3 år, och om får du skydd som alternativt skyddsbehövande så är ditt uppehållstillstånd 13 månader.

Klicka här för att läsa mer om vad som händer när du fått ett uppehållstillstånd.

Klicka här för att läsa mer om förlängning av uppehållstillstånd.

Om du inte fått uppehållstillstånd

Om du fått nej på din asylansökan och överklagat den så långt det går, så betyder det att ni måste lämna Sverige. Beroende på om du har sökt asyl med eller utan dina föräldrar så kommer lite olika saker hända.

Om du har sökt asyl med dina föräldrar kommer ni att kallas till ett möte på Migrationsverket. På mötet kommer ni att få mer information och prata om hur hemresan ska gå till och vad ni måste göra innan ni åker.

Om du har sökt asyl utan dina föräldrar kommer du och din gode mana tt kallas till till möte på Migrationsverket. På mötet kommer ni att få mer information och prata om hur hemresan ska gå till och vad du måste göra innan du åker. Om du är under 18 år så måste Migrationsverket se till att du har någon som tar emot dig i ditt hemland. Det kallas ordnat mottagande.

Klicka här för att läsa mer om hur återvändande fungerar och vad ordnat mottagande är.

Verkställighetshinder

När du gått igenom din asylprocess och fått avslag på din asylansökan får du samtidigt ett beslut om avvisning eller utvisning. Det betyder att du inte får stanna i Sverige.  

När ett beslut om avvisning eller utvisning inte går att överklaga längre har det vunnit laga kraft.

I vissa fall kan det efter att ett beslut vunnit laga kraft uppstå nya omständigheter som gör att utvisningsbeslutet inte kan eller bör genomföras. Att det finns hinder gör att du inte kan åka till ditt hemland. Det kallas verkställighetshinder.

Om du ansöker om verkställighetshinder har du inte rätt till ett offentligt biträde på samma sätt som du hade första gången du sökte asyl. Vi på Barnens Asylrättscentrum kan i vissa fall hjälpa till att skriva en ansökan om verkställighetshinder.

Klicka här för att läsa mer om vad som kan vara ett verkställighetshinder.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This