Du som sökt asyl utan föräldrar

2020-03-18 Barnens asylrättscentrum

Här kan du som kom ensam till Sverige och sökt asyl utan dina föräldrar läsa om vad som händer när du söker asyl. Det finns information om alla delar i asylprocessen – från ansökan till sista beslut. Det är väldigt mycket information, men informationen är samtidigt viktig. Vårt råd är därför att du går igenom detta avsnitt tillsammans med din gode man eller annan viktig vuxen. För att läsa informationen om de olika delarna, klicka på den rutan som du är intresserad av. Om du till exempel vill läsa om mötet med offentligat biträde, klicka på rutan där det står offentligt biträde. 

Ansökan lämnas in

Du måste vara i Sverige för att kunna söka asyl här. Det är viktigt att ansöka om asyl så fort som möjligt efter att ni har kommit till Sverige. Om du reser in i Sverige säger du till svenska myndigheter, till exempel gränspolis på flygplatsen, att du vill ansöka om asyl. Om du redan är i Sverige måste du själva söka upp Migrationsverket. 

Enheten som du lämnar in din ansökan till heter ansökningsheten på Migrationsverket. När du lämnar in ansökan kommer personalen att ställa frågor till dig. Du har rätt att få hjälp från en tolk som översätter vad alla säger i rummet så att ni förstår varandra.

Viktigt att veta:

 • Alla som du träffar på ansökningsenheter har tystnadsplikt. De får inte berätta för någon annan vad du har sagt.

Personalen kommer att fråga om dina personuppgifter:

 • Vad du heter.
 • När och var du är född och uppväxt.

Du kommer också få berätta om varför du lämnat ditt hemland.

Migrationsverket kommer att fråga om din familj, var de är och hur du tagit dig till Sverige.

Migrationsverkets personal kommer att fotografera dig. Om du är eller bedöms vara över 14 år kommer de också att ta dina fingeravtryck.

Under samtalet kommer det att finnas en tolk i rummet. Tolken översätter allt som alla säger så att ni förstår varandra även om ni pratar olika språk.

Tolken och personerna som du träffar på Migrationsverket har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta för någon annan det du berättar för dom.

Klicka hör för att få veta mer om vad som händer och vad som kan vara bra att veta när ni lämnar in ansökan.

Ska din ansökan prövas i Sverige

När du söker asyl i Sverige måste Migrationsverket först se om det finns ett annat land som är ansvarigt för att pröva din asylansökan. Vilket land som är ansvarigt bestäms i Dublinförordningen.

Här är några exempel på när Migrationsverket kan bestämma att din ansökan om asyl ska prövas i ett annat land i EU:

 • Om du har ansökt om asyl och fått din ansökan prövad i ett annat Dublinland
 • Om du har ett uppehållstillstånd i ett annat Dublinland
 • Om du har haft ett visum i ett annat Dublinland, till exempel för turistbesök eller för att besöka släktingar
 • Om du rest in i ett Dublinland utan tillstånd att göra det

Om Dublinförordningen säger att ett annat land än Sverige ska pröva din ansökan om asyl kan Sverige ändå besluta att pröva din ansökan här i Sverige. 

Om Migrationsverket beslutar att din ansökan ska prövas i ett annan EU-land kan du överklaga det till Migrationsdomstolen. 

Klicka här för att läsa mer om hur Migrationsverket gör för att bestämma om din familjs asylansökan ska prövas i Sverige och hur ni kan överklaga beslutet.

Vad du kan göra innan asylutredning

Om Migrationsverket har bestämt att din och din familjs asylansökan ska prövas i Sverige kallas du till en asylutredning. Under asylutredningen kommer Migrationsverket att ta reda på varför du söker asyl i Sverige och hur du hade det i landet du lämnade. 

Det kan vara bra att förbereda sig på att Migrationsverket kommer att ställa många frågor om dig, din familj och ert liv. Om du har papper, till exempel pass, som visar vem du är och var du kommer ifrån är det bra att ta med dem. 

Det är viktigt att Migrationsverket och ditt offentliga biträde talar om för dig vad som är viktigt att berätta om, och vad som menas med asylskäl. Om du inte har fått den informationen, och därför kanske inte berättar om allt, finns det en risk att era asylskäl inte kommer fram.

Klicka här för att läsa mer om vad ni behöver tänka på inför asylutredningen. 

Möte med offentligt biträde

Ditt offentliga biträde ska hjälpa dig i asylprocessen så att du får möjlighet att berätta allt det som är viktigt för Migrationsverket att veta om dig. 

Om Migrationsverket beslutat att du ska få ett offentligt biträde är det viktigt att du får träffa den innan asylutredningen. 

Det är mycket viktigt att du berättar för ditt biträde om alla dina asylskäl. Det offentliga biträdet kan då hjälpa att förbereda dig inför de frågor som Migrationsverket kommer att ställa till dig om dina asylskäl på asylutredningen.

Ditt offentliga biträde har vanligtvis tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta för någon annan vad du har sagt, om inte personen har rätt att veta. De har också lojalitetsplikt. Det betyder att ditt offentliga biträde bara ska berätta sådant som kan hjälpa dig i asylprocessen. Det offentliga biträdet får inte säga något som inte är sant till svenska myndigheter (till exempel Migrationsverket), eller ljuga för dem.

Klicka här för att läsa mer om mötet med det offentliga biträdet och vad som är bra att tänka på när du och din familj träffar ert offentliga biträde. 

 

Asylutredning

När du har sökt asyl behöver Migrationsverket få information om dig och dina asylskäl för att kunna bedöma om du ska få stanna i Sverige. Därför kallas du till en asylutredning där du får träffa Migrationsverket och berätta om hur du har haft det och varför du söker asyl. 

På asylutredningen kommer det finnas en handläggare från Migrationsverket, en tolk och ditt offentliga biträde. De har alla tystnadsplikt. De får alltså inte berätta för någon annan vad du berättar för dem.

Tolken är med på mötet för att alla i rummet ska förstå varandra. Därför översätter tolken vad ni alla säger. Det är mycket viktigt att du säger till om du inte förstår tolken. Den blir inte ledsen om du säger till. Tolken vet hur viktigt det är att allt blir rätt under utredningen.

Migrationsverket kommer att vilja få så mycket bevis som möjligt som visar vem du är. Det är viktigt för Migrationsverket att ta reda på hur gammal du är. Om de tror att du är över 18 år så räknas du som vuxen i Sverige, då kommer din asylprocess se annorlunda ut än om det tror att du är under 18 år. Om Migrationsverket inte tror att du är under 18 år kan de erbjuda dig att göra en medicinsk åldersbedömning som hjälp att visa din ålder. Det är frivilligt att göra en medicinsk åldersbedömning. Du och din gode man bestämmer tillsammans om du ska göra en.

För att kunna förstå hur du har haft det  och om du behöver skydd i Sverige så kommer personen som jobbar på Migrationsverket att ställa många frågor. Några saker de kommer att fråga om är:

 • Varför du lämnade ditt land.
 • Om det finns något som har hänt dig som du vill berätta om.
 • Om du har sett dina föräldrar bli illa behandlade.
 • Om du rädd att åka tillbaka.

Migrationsverket behöver veta så mycket som möjligt om hur just du har haft det för att kunna fatta ett riktigt beslut. Självklart ska du bara svara på det du kan och om du inte förstår en fråga som Migrationsverket ställer kan du be dem ställa frågan på ett annat, enklare sätt. Ditt offentliga biträde kommer också ha möjlighet att ställa frågor till dig.

Du kan när som helst under asylutredningen säga att du vill ha en paus.

Migrationsverket kommer att skriva ner allt du säger i ett protokoll som de sedan skickar till ert offentliga biträde efter asylutredningen. Ibland spelar Migrationsverket in samtalet för att se till att allt som sägs kommer med.

Efter asylutredningen

Ditt offentliga biträde ska boka ett möte med dig och din gode man efter asylutredningen. Vid det mötet ska ni gå igenom protokollet från asylutredningen tillsammans med en tolk. Det är viktigt att du då säger till om du tycker något har skrivits ner i protokollet på ett felaktigt sätt eller om du efter asylutredningen kommit på fler saker som du vill att Migrationsverket ska veta om dig, din bakgrund eller skäl till din asylansökan.

Om du har mer bevisning som du vill att Migrationsverket ska ha i ditt ärende kan du även lämna det till biträdet under mötet så lämnar biträdet, i den mån hen anser det lämpligt, in bevisning till Migrationsverket.

Efter mötet med dig kommer biträdet att skriva till Migrationsverket och argumentera varför du ska få uppehållstillstånd. Det kallas för ett yttrande. I yttrandet ska även de eventuella rättningar och uppgifter som du gett biträdet på mötet finnas med. Du har rätt att få en kopia av det biträdet skriver till Migrationsverket i ditt ärende.

Migrationsverket beslutar om du får uppehållstillstånd

Efter att du varit på asylutredning och Migrationsverket har tagit reda på allt de behöver veta i ditt ärende kommer de att ta ett beslut om du ska få uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket skriver ner sitt beslut och du och ditt offentliga biträde får en kopia av det.

Din ansökan kan antingen beviljas (det blir ett ja, och ni får stanna i Sverige) eller avslås (det blir ett nej, och du har inte rätt att bo i Sverige).

Om Migrationsverket ger dig ett uppehållstillstånd kommer du och dina gode man bli kallade på ett möte hos Migrationsverket där ni får information om vad som händer efter att du fått ditt uppehållstillstånd.

Om Migrationsverket beslutar att avslå din ansökan betyder det att du inte får stanna i Sverige. Migrationsverket ger dig då ett utvisningsbeslut. Du och din gode man kommer då bli kallade på ett möte hos Migrationsverkets mottagningsenhet. Under mötet får ni veta varför Migrationsverket gett avslag på din ansökan om asyl och information om hur du ska göra om du vill överklaga beslutet. Ni ska även få en kopia av ditt beslut. 

Om du tycker att Migrationsverket har fattat rätt beslut så får du skriva på ett papper som säger att ni accepterar Migrationsverkets beslut och att du vill resa tillbaka till ditt hemland.

Om du tycker att Migrationsverket har tagit fel beslut kan du överklaga beslutet till migrationsdomstolen.

Klicka här för att läsa mer om hur Migrationsverket tar sitt beslut och hur ni kan göra för att överklaga. 

Att överklaga till Migrationsdomstolen

Om du fått ett nej (avslag) på din asylansökan kan du överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Då prövar migrationsdomstolen om Migrationsverkets beslut ska ändras. 

När migrationsdomstolen prövar ditt överklagande brukar de oftast läsa de skrivna dokument som finns i ditt ärende. Det betyder att att domstolen går igenom allt som finns i ditt mål, till exempel protokollen från alla intervjuer hos Migrationsverket, Migrationsverkets beslut, inlämnad bevisning och överklagandet som du skickat in. 

Ibland håller domstolen något som heter muntlig förhandling. En sådan hålls när Migrationsverket har ifrågasatt dina uppgifter och kommit till slutsatsen att de inte är trovärdiga. På en muntlig förhandling får ni möjlighet att förklara det som Migrationsverket har ifrågasatt. 

Om du har ett offentligt biträde är det viktigt att du får träffa den innan den muntliga förhandlingen för att du ska få information om hur förhandlingen går till, så att du kan förbereda dig på bästa sätt och hinna ta fram bevisning om det behövs. 

Migrationsdomstolen kan ändra Migrationsverkets beslut (ni får ett ja och får stanna i Sverige) eller ge er ett utvisningsbeslut (ett nej, ni får inte bo i Sverige). Om domstolen inte ändrar Migrationsverkets beslut kan du och din familj, tillsammans med ert offentliga biträde, överklaga till Migrationsöverdomstolen. 

Klicka här för att läsa mer om hur överklagande till migrationsdomstolen går till. 

Att överklaga till Migrationsöverdomstolen

Om både Migrationsverket och migrationsdomstolen har sagt nej till att ge dig uppehållstillstånd kan du överklaga en sista gång till Migrationsöverdomstolen.

Något som är speciellt med Migrationsöverdomstolen är att det krävs ett prövningstillstånd för att de ska pröva ett fall. Med prövningstillstånd menas att Migrationsöverdomstolen först måste ta beslut om de ska säga ja eller nej till att titta på ert fall.

Om de säger nej (inte meddelar prövningstillstånd) så gäller migrationsdomstolens dom och det går inte att överklaga längre. Då kallas det att ditt ärende vinner laga kraft och utvisningsbeslutet gäller.

Om de säger ja (meddelar prövningstillstånd) så kommer ditt fall att prövas, men det kan vara så att det bara är en viss fråga i ditt fall som de kommer titta på.

Något som är bra att veta är att det är väldigt ovanligt att Migrationsöverdomstolen säger ja till att pröva ett fall.

Migrationsöverdomstolen kan inte ge prövningstillstånd för att de tycker att migrationsdomstolen tagit fel beslut. Det finns två anledningar till att Migrationsöverdomstolen kan ge prövningstillstånd och säga ja till att titta på ett fall:

 • När det är viktigt för hur lagen ska tolkas
 • När det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara att något har gått väldigt fel när Migrationsverket och/eller migrationsdomstolen bedömde ert fall.

Klicka här för att läsa mer om hur överklagande till migrationsöverdomstolen går till.

Dina viktiga vuxna

Information om de vuxna du möter under asylprocessen, bland annat information om god man, offentligt biträde och tolk.

Att bli 18 år

Information om vad som händer och vilka skillnaderna blir om du blir 18 år och anses vara vuxen. 

Information på Dari

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This