Du som sökt asyl med dina föräldrar

2020-03-17 Barnens asylrättscentrum

Här kan du som sökt asyl med en eller båda av dina föräldrar läsa om vad som händer när ni söker asyl. Det finns information om alla delar i asylprocessen – från ansökan till sista beslut. Det är väldigt mycket information, men informationen är samtidigt viktig. Vårt råd är därför att du går igenom detta avsnitt tillsammans med en förälder eller annan viktig vuxen. För att läsa informationen om de olika delarna, klicka på den rutan som du är intresserad av. Om du till exempel vill läsa om mötet med offentligat biträde, klicka på rutan där det står offentligt biträde. 

Ansökan lämnas in

Det är viktigt att ansöka om asyl så fort som möjligt efter att ni har kommit till Sverige. Om ni reser in i Sverige säger ni till svenska myndigheter, till exempel gränspolis på flygplatsen, att ni vill ansöka om asyl. . Om du och din familj redan är i Sverige måste ni själva söka upp Migrationsverket. 

Enheten som ni lämnar in er ansökan till heter ansökningsheten på Migrationsverket. När ni lämnar in ansökan kommer personalen att ställa frågor till er. Ni har rätt att få hjälp från en tolk som översätter vad alla säger i rummet så att ni förstår varandra.

Viktigt att veta:

 • Alla som du träffar på ansökningsenheter har tystnadsplikt. De får inte berätta för någon annan vad du har sagt.

Personalen kommer att fråga om era personuppgifter:

 • Vad ni heter.
 • När och var ni är födda och uppväxta.

Ni kommer också få berätta om varför du och din familj lämnat ert hemland.

Migrationsverkets personal kommer att fotografera dig och din familj och ta fingeravtryck på dina föräldrar. Om du fyllt 14 år kommer de även ta dina fingeravtryck.

Migrationsverkets personal kommer att fråga dina föräldrar om de får prata med dig. Du får själv bestämma om du vill prata med Migrationsverkets personal, och om du du vill prata med dem ensam eller tillsammans med dina föräldrar.

Klicka hör för att få veta mer om vad som händer och vad som kan vara bra att veta när ni lämnar in ansökan.

Ska er ansökan prövas i Sverige

När ni söker asyl i Sverige måste Migrationsverket först se om det finns ett annat land som är ansvarigt för att pröva er asylansökan. Vilket land som är ansvarigt bestäms i Dublinförordningen.

Här är några exempel på när Migrationsverket kan bestämma att din ansökan om asyl ska prövas i ett annat land i EU:

 • Om du och din familj har ansökt om asyl och fått er ansökan prövad i ett annat Dublinland
 • Om du och din familj har ett uppehållstillstånd i ett annat Dublinland
 • Om du och din familj har haft ett visum i ett annat Dublinland, till exempel för turistbesök eller för att besöka släktingar
 • Om du och din familj rest in i ett Dublinland utan tillstånd att göra det

Om Dublinförordningen säger att ett annat land än Sverige ska pröva din och din familjs ansökan om asyl kan Sverige ändå besluta att pröva er ansökan här i Sverige. 

Om Migrationsverket beslutar att er ansökan ska prövas i ett annan EU-land kan ni överklaga det till Migrationsdomstolen. 

Klicka här för att läsa mer om hur Migrationsverket gör för att bestämma om din familjs asylansökan ska prövas i Sverige och hur ni kan överklaga beslutet.

Vad ni kan göra innan asylutredning

Om Migrationsverket har bestämt att din och din familjs asylansökan ska prövas i Sverige kallas ni till en asylutredning. Under asylutredningen kommer Migrationsverket att ta reda på varför ni söker asyl i Sverige och hur ni hade det i landet ni lämnade. 

Det kan vara bra att förbereda sig på att Migrationsverket kommer att ställa många frågor om er familj och ert liv. Om ni har papper, till exempel pass, som visar vilka ni är och var ni kommer ifrån är det bra att ta med dem. 

Det är viktigt att Migrationsverket och din familjs offentliga biträde talar om för er vad som är viktigt att berätta om, och vad som menas med asylskäl. Om du och din familj inte har fått den informationen, och därför kanske inte berättar om allt, finns det en risk att era asylskäl inte kommer fram.

Klicka här för att läsa mer om vad ni behöver tänka på inför asylutredningen. 

Möte med offentligt biträde

Ert offentliga biträde ska hjälpa er i asylprocessen så att ni får möjlighet att berätta allt det som är viktigt för Migrationsverket att veta om er. 

Om Migrationsverket beslutat att du och din familj ska få ett offentligt biträde är det viktigt att ni får träffa den innan asylutredningen. 

Det är mycket viktigt att du och din familj berättar för ert biträde om alla era asylskäl, även dem som bara rör dig. Det offentliga biträdet kan då hjälpa att förbereda dig inför de frågor som Migrationsverket kommer att ställa till dig gällande dina asylskäl på asylutredningen.

Ert offentliga biträde har vanligtvis tystnadsplikt.Det betyder att de inte får berätta för någon annan vad du har sagt till dem, om inte personen har rätt att veta. De har också lojalitetsplikt. Det betyder att ditt offentliga biträde bara ska berätta sådant som kan hjälpa dig och din familj i asylprocessen. Det offentliga biträdet får inte säga något som inte är sant till svenska myndigheter (till exempel Migrationsverket), eller ljuga för dem.

Klicka här för att läsa mer om mötet med det offentliga biträdet och vad som är bra att tänka på när du och din familj träffar ert offentliga biträde. 

 

Asylutredning

När du och din familj har sökt asyl behöver Migrationsverket få information om er och era asylskäl för att kunna bedöma om ni ska få stanna i Sverige. Därför kallas ni till en asylutredning där ni får träffa Migrationsverket och berätta om hur ni har haft det och varför ni söker asyl. 

På asylutredningen kommer det finnas en handläggare från Migrationsverket, en tolk och ert offentliga biträde.

För att kunna förstå hur din familj har haft det och få så mycket information som möjligt kommer personen som jobbar på Migrationsverket att ställa många frågor. Några saker de kommer att fråga om är:

 • Varför du och din familj lämnade ert land.
 • Om det finns något som har hänt dig eller din familj som du vill berätta om.
 • Om du har sett dina föräldrar bli illa behandlade.
 • Om du rädd att åka tillbaka.

Migrationsverket behöver veta så mycket som möjligt om hur just du och din har haft det för att kunna fatta ett riktigt beslut. Självklart ska du bara svara på det du kan och om du inte förstår en fråga som Migrationsverket ställer kan du be dem ställa frågan på ett annat, enklare sätt. Ditt offentliga biträde kommer också ha möjlighet att ställa frågor till dig.

Du kan när som helst under asylutredningen säga att du vill ha en paus.

Tolken är med på mötet för att alla i rummet ska förstå varandra. Därför översätter tolken vad ni alla säger. Det är mycket viktigt att du säger till om du inte förstår tolken. Den blir inte ledsen om du säger till. Tolken vet hur viktigt det är att allt blir rätt under utredningen. 

Migrationsverket kommer att skriva ner allt du säger i ett protokoll som de sedan skickar till ert offentliga biträde efter asylutredningen. Ibland spelar Migrationsverket in samtalet för att se till att allt som sägs kommer med.

Klicka är för att läsa mer om asylutredningen och vad som kan vara viktigt att tänka på innan ni går till Migrationsverket. 

Efter asylutredningen

Ditt biträde ska boka ett möte med dig och din familj efter asylutredningen. Vid det mötet ska ni gå igenom protokollet från asyltrudningen tillsammans med en tolk.

Det är viktigt att du säger till det offentliga biträdet om du tycker att något som skrivits i protokollet är fel eller om du efter asylutredningen kommit på fler saker som du vill att Migrationsverket ska veta om dig, din bakgrund och/eller asylskäl. Det är mycket viktigt att ni får möjlighet att gå igenom hela protokollet med tolk.

Efter mötet med er kommer biträdet att skriva till Migrationsverket om varför ni ska få uppehållstillstånd. Det brevet kallas för yttrande. I yttrandet ska även de eventuella rättningar och uppgifter som du gett biträdet på mötet finnas med. Du har rätt att få en kopia av det biträdet skriver till Migrationsverket i ditt ärende.

Migrationsverket beslutar om du får uppehållstillstånd

Efter att du och din familj varit på asylutredning och Migrationsverket har tagit reda på allt de behöver veta i ert ärende kommer de att ta ett beslut om ni ska få uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket skriver ner sitt beslut och ni och ert offentliga biträde får en kopia av det.

Er ansökan kan antingen beviljas (det blir ett ja, och ni får stanna i Sverige) eller avslås (det blir ett nej, och ni har inte rätt att bo i Sverige).

Om Migrationsverket ger dig och din familj ett uppehållstillstånd kommer ni bli kallade på ett möte hos Migrationsverket där ni får information om vad som händer efter att ni fått ert uppehållstillstånd.

Om Migrationsverket beslutar att avslå din och din familjs ansökan om asyl betyder det att ni inte får stanna i Sverige. Migrationsverket ger er då ett utvisningsbeslut. Ni kommer då bli kallade på ett möte hos Migrationsverkets mottagningsenhet. Under mötet får ni veta varför Migrationsverket gett avslag på er ansökan om asyl och information om hur ni ska gå tillväga om ni vill överklaga beslutet. Ni ska även få en kopia av ert beslut. 

Om du och din familj tycker att Migrationsverket har fattat rätt beslut så får ni skriva på ett papper som säger att ni accepterar Migrationsverkets beslut och att ni vill resa tillbaka till ert hemland.

Om du och din familj tycker att Migrationsverket har tagit fel beslut kan ni överklaga beslutet till migrationsdomstolen.

Klicka här för att läsa mer om hur Migrationsverket tar sitt beslut och hur ni kan göra för att överklaga. 

Att överklaga till Migrationsdomstolen

Om du och din familj har fått ett nej på er asylansökan kan ni överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Då prövar migrationsdomstolen om Migrationsverkets beslut ska ändras. 

När migrationsdomstolen prövar ert överklagande brukar de oftast läsa de skrivna dokument som finns i ert ärende. Det betyder att att domstolen går igenom allt som finns i ert mål, till exempel protokollen från alla intervjuer hos Migrationsverket, Migrationsverkets beslut, inlämnad bevisning och överklagandet som ni skickat in. 

Ibland håller domstolen något som heter muntlig förhandling. En sådan hålls när Migrationsverket har ifrågasatt era uppgifter och kommit till slutsatsen att de inte är trovärdiga. På en muntlig förhandling får ni möjlighet att förklara det som Migrationsverket har ifrågasatt. 

Om ni har ett offentligt biträde är det viktigt att ni får träffa den innan den muntliga förhandlingen för att ni ska få information och hur förhandlingen går till, så att ni kan förbereda er på bästa sätt och hinna ta fram bevisning om det behövs. 

Migrationsdomstolen kan ändra Migrationsverkets beslut (ni får ett ja och får stanna i Sverige) eller ge er ett utvisningsbeslut (ett nej, ni får inte bo i Sverige). Om domstolen inte ändrar Migrationsverkets beslut kan du och din familj, tillsammans med ert offentliga biträde, överklaga till Migrationsöverdomstolen. 

Klicka här för att läsa mer om hur överklagande till migrationsdomstolen går till. 

Att överklaga till Migrationsöverdomstolen

Om både Migrationsverket och migrationsdomstolen har sagt nej till att ge dig och din familj uppehållstillstånd kan ni överklaga en sista gång till Migrationsöverdomstolen.

Något som är speciellt med Migrationsöverdomstolen är att det krävs ett prövningstillstånd för att de ska pröva ett fall. Med prövningstillstånd menas att Migrationsöverdomstolen först måste ta beslut om de ska säga ja eller nej till att titta på ert fall.

Om de säger nej (inte meddelar prövningstillstånd) så gäller migrationsdomstolens dom och det går inte att överklaga längre. Då kallas det att ert ärende vinner laga kraft och utvisningsbeslutet gäller.

Om de säger ja (meddelar prövningstillstånd) så kommer ert fall att prövas, men det kan vara så att det bara är en viss fråga i ert fall som de kommer titta på.

Något som är bra att veta är att det är väldigt ovanligt att Migrationsöverdomstolen säger ja till att pröva ett fall.

Migrationsöverdomstolen kan inte ge prövningstillstånd för att de tycker att migrationsdomstolen tagit fel beslut. Det finns två anledningar till att Migrationsöverdomstolen kan ge prövningstillstånd och säga ja till att titta på ett fall:

 • När det är viktigt för hur lagen ska tolkas
 • När det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara att något har gått väldigt fel när Migrationsverket och/eller migrationsdomstolen bedömde ert fall.

Klicka här för att läsa mer om hur överklagande till migrationsöverdomstolen går till.

Dina viktiga vuxna

Information om de vuxna du möter under asylprocessen, bland annat information om god man, offentligt biträde och tolk.

Att bli 18 år

Information om vad som händer och vilka skillnaderna blir om du blir 18 år och anses vara vuxen. 

Information på Dari

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This