Djupt oroande att klyftorna ökar mellan barn i Sverige

2020-03-4 Aktuellt

Klyftorna mellan barn i Sverige ökar. Var du bor i landet och vem du är kan vara det som avgör om du som barn får dina rättigheter tillgodosedda. Regeringen måste agera för att ojämlikheten mellan barn ska minska, kräver nu 19 barnrättsorganisationer, däribland Asylrättscentrum, i en debattartikel i Dagens Samhälle idag.

Inför FN:s barnrättskommittés kommande granskning av Sverige kommer regeringen få en rad frågor att besvara om hur man lever upp till sina åtaganden när det gäller barns rättigheter. Inför den utfrågningen, som äger rum i Genève, har ett tjugotal organisationer som arbetar med barnrättsfrågor för första gången gått samman för att identifiera de mest brännande frågorna som vi anser att Sveriges regering ska ställas till svars för.

En av de frågor vi lyfter är att rättigheterna för barn som befinner sig i migrationsprocessen allvarligt har försvagats de senaste åren. De har till exempel fått sämre förutsättningar att få skydd i landet och att få återförenas med sina familjer. FN:s barnrättskommitté har vid flera tillfällen påtalat att Sverige måste bli bättre på att låta barn komma till tals under asylprocessen för att man ska kunna upptäcka deras eventuella egna skyddsskäl. Men den kritiken har regeringen hittills valt att bortse från.

Läs hela artikeln här

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This