Det betyder listan över säkra ursprungsländer

2021-05-3 Aktuellt, Asylinfo

En ny lag gör att Migrationsverket har rätt att använda en lista över säkra ursprungsländer när de bedömer asylansökningar. Här kan du läsa vad det betyder och vad Asylrättscentrum gör i frågan

Vad betyder lagändringen?

De nya reglerna betyder att Migrationsverket har tagit fram en lista över länder som man kan anta att ingen behöver söka skydd ifrån. Det kallas för säkra ursprungsländer. Den ger Migrationsverket större möjlighet att skicka en person till sitt hemland innan den får svar på överklagandet till migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. Det kan de göra om den asylsökande kommer från ett land som finns med på listan över säkra ursprungsländer.

Migrationsverket började använda listan den 25 maj 2021. Den kan också användas för ansökningar som kommit in upp till tre månader innan dess.

Vilka länder finns nu på listan över säkra ursprungsländer?

  • Albanien
  • Bosnien och Hercegovina
  • Chile
  • Georgien
  • Kosovo
  • Mongoliet
  • Nordmakedonien
  • Serbien

Vem ansvarar för listan och vilka länder som är med på den?

Migrationsverket ansvarar för listan och bestämmer vilka länder som ska vara med på den. Migrationsverket ska också bevaka om säkerhetssituationen i ett land på listan blir sämre och om landet därför inte längre ska finnas på listan. Varje år ska Migrationsverket titta på listan och bestämma om den ska ändras.

Vad betyder lagändringen för dig som kommer från ett land som finns med på listan?

Migrationsverket kommer i de flesta fall att utgå från att ditt hemland är säkert

Om du kommer från ett land som finns med på listan ska du fortfarande få en prövning av just din rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Men Migrationsverket kommer att utgå ifrån att landet är säkert för de allra flesta personer som kommer därifrån. Det betyder att ett större ansvar läggs på dig för att bevisa varför ditt hemland inte är säkert för just dig.

Det kommer att vara svårare för dig att få ett offentligt biträde

Om ditt hemland finns med på listan kommer det att vara svårare för dig att få ett offentligt biträde, alltså en jurist som hjälper dig i ditt asylärende. Men Migrationsverket måste titta på vilket behov just du har av ett offentligt biträde. Du kommer alltid att kunna be om att få ett offentligt biträde, men det är viktigt att du berättar för Migrationsverket varför just du behöver det.

Du kan komma att tvingas lämna Sverige trots att du inte har fått svar på ett överklagande

Migrationsverket kan bestämma att du ska skickas till ditt hemland innan du har fått svar på din överklagan. Men du ska ha rätt att stanna i Sverige under den tid du har på dig för att överklaga Migrationsverkets beslut.

Du kommer att få det svårare att kunna arbeta under din tid i Sverige

Att Migrationsverket kan bestämma att du ska lämna Sverige innan du fått svar på din överklagan kan betyda att den tid du är i Sverige blir kortare än den annars skulle vara. Om det är troligt att du kommer att skickas till ditt hemland innan du fått svar på din överklagan kommer du inte heller att rätt att jobba (AT-UND) medan du är i Sverige. Det betyder också att du inte heller har möjlighet att göra ett så kallat ”spårbyte” och ansöka om arbetstillstånd efter att du inte fått asyl i Sverige.

Kan Asylrättscentrum hjälpa dig i ditt ärende?

Om du har frågor vad som gäller just i ditt ärende kan du alltid kontakta oss på Asylrättscentrum och fråga. Klicka här för att läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med.

Vad gör vi på Asylrättscentrum i frågan?

Vi på Asylrättscentrum har följt utvecklingen av frågan under flera års tid, både ur ett svenskt perspektiv och utifrån vad som händer inom EU. Vi har bl.a. publicerat analyser och svarat på remisser om säkra ursprungsländer. Vi kommer även fortsättningsvis att noga följa frågan.

Om du har några frågor om säkra ursprungsländer, eller själv berörs av de ändrade reglerna, är du varmt välkommen att kontakta oss.

Läs Asylrättscentrums analyser om säkra ursprungsländer

Säkra ursprungsländer och rättssäkerhet
Analys från juristerna Sara Jonsson och Linnea Midtsian

Remissvar över DS 2020:2 angående uppenbart ogrundade asylansökningar och förteckning över säkra ursprungsländer

Remissvar på Migrationsverkets utkast på föreskrifter om säkra ursprungsländer

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This