Därför lämnar afghaner Sverige för att söka asyl i andra EU-länder

2021-04-29 Aktuellt, Europaprojektet

Kan en person som nekats asyl i Sverige få asyl i ett annat EU-land? I det här avsnittet av Människor & Migration går vi igenom det som på juridiska kallas för sekundära förflyttningar. Asylrättscentrums jurister Linnea Midtsian och Lotten Berggren har under flera år följt frågan och skrivit ett informationsmaterial till de afghaner som funderar på att lämna Sverige för att söka asyl i Tyskland eller Frankrike.

I avsnittet berättar Lotten och Linnea om vilka rättigheter de som lämnar Sverige har när de kommer tillbaka, hur processen ser ut i de andra EU-länderna och varför olika länder gör olika bedömningar av skyddsbehov. I avsnittet diskuterar vi även Dublinförordningen och hur det kommer sig att en person som redan fått sitt skyddsbehov prövat i ett EU-land ändå kan få en prövning i ett annat.

Resan och arbetat med att följa frågan om sekundära förflyttningar var en del av Asylrättscentrums Europaprojekt som finansierades av Postkodstiftelsen.

Avsnittet produceras och programleds av Asylrättscentrums kommunikationsansvarige Maja Dahl.

Podden finns på SoundcloudSpotifyiTunes och valfri podcast-app.

Viktiga länkar


Här hittar du det informationsmaterial som diskuteras i avsnittet.
Här hittar du inbjudan till utbildningen om upphörande.
Här hittar du handboken till arbetsgivare.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This