Corona drabbar de allra mest utsatta värst

2020-04-3 Juristerna kommenterar

Vi befinner oss i en unik period. Asylrättscentrum följer utvecklingen av coronapandemin i Sverige och har sett hur olika gruppers utsatthet har lyfts och åtgärder vidtagits. Vi som har daglig kontakt med människor som sökt asyl i Sverige vill passa på att lyfta den här gruppens särskilda utsatthet och vi vill att ni andra som har kontakt med någon som sökt, fått eller nekats asyl i Sverige är beredda på att det kommer att bli en svår period för dessa personer. De kommer att behöva stöd, både juridiskt, praktiskt och känslomässigt den kommande tiden.

Vi vill speciellt lyfta några av de saker vi oroar oss för och där vi ser att lösningar behövs.

Personer som har fått uppehållstillstånd för att de studerar på gymnasial nivå (den s.k. gymnasielagen)

Återigen kan vi se att de som fått uppehållstillstånd enligt den s.k. gymnasielagen kommer att drabbas hårdare än många andra. När undervisning flyttas över till att bli digital är det gruppen som behöver mer stöd från lärare som lätt hamnar efter.

Vi förstår att många är oroliga över hur de ska kunna visa på aktivt deltagande under den här perioden, och ännu fler är oroliga för vad som händer om de blir sjuka och inte kan fullfölja sina studier. Vi på Asylrättscentrum kommer att följa frågan genom att dagligen bevaka ny information, hålla en dialog med Migrationsverket och om det behövs driva ärenden. Vi kommer att uppdatera vår hemsida med den nya information vi får.  

Nästa steg är ännu svårare. Vi tänker på alla dem som tar studenten och i dessa tider när arbetslösheten ökar måste skaffa sig ett jobb för att få stanna kvar i Sverige. För den här gruppen kommer det att bli svårt. Här är det viktigt att arbetsgivaren känner till de regler som gäller så att de som får jobb inte nekas uppehållstillstånd på grund av felaktigheter i avtalen. Vi får ofta samtal från arbetsgivare som undrar över reglerna i gymnasielagen, vi kommer fortsätta att vara tillgängliga för dem, men även gå ut med riktad information till arbetsgivare.

Personer som är i asylprocessen

Migrationsverket har beslutat att pausa de muntliga utredningarna under perioden 30 mars till 14 april. Vi tycker att det är klokt för att minska risken för smittspridning, men ser samtidigt att detta kommer att leda till att asylprocessen drar ut på tiden. Här kommer det nätverk av medmänniskor och volontärer som finns som stöd för de som drabbas att behöva vara beredda på att det kan leda till en viss frustration. Om du har frågor om hur de inställda utredningarna påverkar ditt ärende, kontakta oss på Asylrättscentrum så ska vi försöka hjälpa dig att ta reda på vad som gäller i ditt ärende.

Personer som förlorar sina jobb

För personer som fått uppehållstillstånd i Sverige är jobbet enormt viktigt. Dels för att komma in i samhället, men framförallt för att så mycket hänger på jobb och möjligheten till egen försörjning – arbetstillståndet, permanent uppehållstillstånd, familjeåterförening, med mera.

För den här gruppen följer en rad utmaningar som vi kommer att behöva se över och följa upp. Vi kommer att göra yttersta för att stötta och göra det vi kan via vår juridiska rådgivning.

Vad kan privatpersoner göra för att stötta?

Många personer som sökt asyl i Sverige blir mer isolerade nu när människor rör sig mindre i samhället. Vi som är födda eller uppväxta i Sverige har ofta ett nätverk runt oss som vi kan vända oss till. Svenska kyrkan, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner har tillsammans med några andra organisationer kommit överens med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap om stöd till personer som behöver hjälp med bland annat matinköp. Läs mer här om hur du kan engagera dig på lokal nivå.

Ett sätt att stötta personer som sökt asyl är genom många av de sociala projekt som för samman nyanlända med personer som bott i Sverige en längre tid. Organisationer som Nya Kompisbyrån och Hej Främling arrangerar sina aktiviteter digitalt.

Om du har kontakt med människor som sökt asyl i Sverige, fråga hur de mår, men ge inte juridisk rådgivning om du inte är jurist/advokat. Svensk migrationslagstiftning är komplicerad inte minst för den grupp som fått uppehållstillstånd genom nya gymnasielagen. Om du vill hjälpa någon så vänd dig gärna till oss med frågor om juridikens möjligheter. Vi är Asylrättscentrum, vår kompetens är att besvara frågor som rör all migrationsrättslagstiftning. Vi hjälper dig att få svar på vad som gäller i ett enskilt ärende.

Stöd vår verksamhet. Det låter krasst, men vi är en ideell organisation och vi försöker hjälpa så många vi kan med begränsade resurser. Om du har möjlighet, stöd gärna vår verksamhet så att vi kan stötta fler. 

Lästips:

Var är stödpaketen för de asylsökande? – Sveriges kristna råd skriver på Expressen Debatt

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder.

Share This