Publikationer

Ny rapport om förvar

Hur ser regelverket ut när det gäller förvar i Sverige och finns det problem med hur det tillämpas? Förvarsfrågan är ständigt aktuell och vi har tidigare i veckan besvarat frågor om förvar som aktualiseras med anledning av Covid19-pandemin. För att få en djupare...

Informationsmaterial om den nya gymnasielagen

Det här informationsmaterialet riktar sig till dig som fått uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen. Informationsmaterialet har sammanställts och redigerats av Stockholms Stadsmission, och är framtaget i samarbete med Barnrättsbyrån, Asylrättscentrum, Rädda...

Kvinnors asylskäl och manligt nätverk

Är det könsdiskriminering att kvinnors asylskäl bedöms utifrån om de har ett manligt nätverk i ursprungslandet? Inom ramen för Legal Clinic på Uppsala Universitet har juriststudenterna Emma Asplund och Sofie Sjöqvist med Asylrättscentrums handledning granskat hur...

Att bli 18 år – en handbok

Den här handboken riktar sig till dig som kom till Sverige som ensamkommande barn, och blir 18 år under asylprocessen. När du fyller 18 år blir du myndig i Sverige och ses därför som vuxen. För dig utan uppehållstillstånd i Sverige kan det bli en tid av stora och...

Guide – Att prata med barn

Vad bör man tänka på inför möte med barn som genomgår asylutredning? Hur kan du som offentligt biträde för barn vara ett bra stöd till barnet? Vilken annan hjälp kan barnet få? Vi på Asylrättscentrum delar nu vår guide till att prata med barn i asylutredningen. Den...

Ladda ner rapporten från Migrationsmötet 2019

Den 1 oktober 2019 bjöd Asylrättscentrum in medlemmar, huvudmän och avtalspartners till Migrationsmötet, en halvdagskonferens med fokus på migrationsrätt. Här hittar du rapporten från konferensen. Den 1 oktober 2019 bjöd Asylrättscentrum in till en heldag av...

Handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter

Asylsökande kvinnor och flickor utgör en stor andel av världens flyktingar. Internationell flyktingrätt och policy är tydlig. Alla människor, oavsett kön eller sexuell läggning, skall ha lika rätt till flyktingstatus och skydd mot könsrelaterat våld och andra...

EU:s gemensamma asylsystem – förslag till asylprocedurförordning

Kommissionen tillkännagav i april 2016 att den önskade genomföra en reform av det gemensamma asylsystemet (CEAS). Bakgrunden var att kommissionen ansåg att den nuvarande ordningen inte på ett tillfredsställande sätt har klarat av att hantera det stora antal...

EU:s gemensamma asylsystem – förslag till skyddsgrundsförordning

Kommissionen tillkännagav i april 2016 att den önskade genomföra en reform av det gemensamma asylsystemet (CEAS). Bakgrunden var att kommissionen ansåg att den nuvarande ordningen inte på ett tillfredsställande sätt har klarat av att hantera det stora antal...

Analyser & kommentarer

Asylrättscentrums jurister analyserar och kommenterar den migrationspolitiska utvecklingen

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp.

Stå upp för asylrätten!

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få.