Publikationer

Sveriges asylmottagande 2022

Varje år publicerar The Asylum Information Database (AIDA) rapporter om asylinvandringen i 23 europeiska länder. Syftet är att synliggöra och dokumentera asylmottagande inom Europa och ge stöd till jurister, forskare, beslutsfattare och andra experter....

Kvinnor i asylprocess – vikten av ett genusperspektiv

Rapport: Kvinnor i asylprocess – vikten av ett genusperspektiv Genom vår rådgivning på Asylrättscentrum, samt i egenskap av ombud och offentliga biträden, har vi under åren noterat anmärkningsvärda brister i asylärenden som rör kvinnor. Vi har tagit del av ärenden där...

Asylrättscentrum analyserar Tidöavtalet

En migrationsrättslig analys av Tidöavtalet Den mest omfattande delen av Tidöavtalet handlar om politiken gällande migration och integration. Men vad innebär förslagen i Tidöavtalet ur ett migrationsrättsligt perspektiv? Vad kan konsekvenserna bli för de människor som...

Ny bok om hälsa och mångfald

Boklansering: Hälsa och mångfald – ett kliniskt perspektiv En föränderlig värld medför att även hälso- och sjukvården blir en alltmer mångkulturell miljö. En ökad mångfald bland kliniskt verksamma och patienter innebär att allt fler möten sker mellan människor som...

Massflyktsdirektivet aktiveras – tillfälligt skydd i Sverige

Den 4 mars 2022, efter Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari, beslutade EU:s råd att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Detta var första gången som direktivet från 2001 har blivit tillämpligt. Beslutet innebar att många som flytt från Ukraina har...

Rapport om Sveriges asylmottagande 2021

Varje år publicerar The Asylum Information Database (AIDA) rapporter om hur asylinvandringen i 23 länder sett ut det senaste året. Syftet är att ge stöd till såväl jurister, som forskare och lagstiftare. Asylrättscentrums jurister har skrivit rapporten om...

Rättssäkerheten och säkra ursprungsländer

Rapport: Rättsäkerheten och säkra ursprungsländer I maj 2021 infördes i svensk rätt nya bestämmelser om handläggning av asylansökningar från personer från s.k. säkra ursprungsländer. Migrationsverket ges genom lagändringen utökade möjligheter att fatta beslut om...

Vad händer när skyddsbehovet tar slut?

Denna rapport behandlar frågan om upphörande av skyddsstatus inom förlängningsprocessen av uppehållstillstånd. Rapporten har tagits fram inom ramen för ett partnerskapsavtal mellan Asylrättscentrum och UNHCR:s representation för...

Ny rapport Sveriges asylmottagande 2020

AIDA, Asylum information database, publicerar årligen rapporter om utvecklingen inom asylmottagande i 23 olika länder. Asylrättscentrum skriver den årliga rapporten om Sverige. Sammanställningen av statistik för 2020 visar på minskat ett antal asylansökningar under...

Handbok för arbetsgivare

Vill du anställa någon som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen och vill vara säker på att anställningen uppfyller kraven för att få permanent uppehållstillstånd? Asylrättscentrum har tillsammans med Right to play släppt en handbok som hjälper dig att göra...

Fakta om att söka asyl i ett annat EU-land

Jag är från Afghanistan och har sökt asyl i Sverige men har inte fått ett uppehållstillstånd. Kan jag åka till Frankrike eller Tyskland och få uppehållstillstånd där? Det här är en vanlig fråga som vi på Asylrättscentrum får. I det här informationsmaterialet har vi...

Handbok om permanenta uppehållstillstånd

Har du fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier och ska söka permanent uppehållstillstånd efter att du är klar med studierna? För att du ska få permanent uppehållstillstånd finns det en del krav som du ska uppfylla. Den här handboken förklarar kraven och hur du...

Var går Europas gränser?

I juli 2016 röstade Sveriges riksdag igenom den tillfälliga begränsningslagen som gjorde att Sverige numera i många delar ligger på EU:s miniminivå. När Sverige nu ska få en ny migrationslagstiftning hörs argumentet att Sveriges lagstiftning inte kan skilja sig från...

Ny rapport om migrationsrätten i Sverige

Varje år publicerar The Asylum Information Database (AIDA) rapporter om hur asylinvandringen i 23 länder sett ut det senaste året. Syftet är att ge stöd till såväl jurister, som forskare och lagstiftare. Asylrättscentrums jurister Peter Varge och Martin Nyman har...

Öppna portar och stängda gränser

- En rapport om EU, covid-19 och utvecklingen inom arbetet med EU:s gemensamma asylsystem Våren 2020 har på många sätt varit en omskakande period då coronakrisen på ett genomgripande sätt påverkat världen. Från ett migrationsperspektiv har pandemin lett till att...

Analyser & kommentarer

Asylrättscentrums jurister analyserar och kommenterar den migrationspolitiska utvecklingen

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp.

Stå upp för asylrätten!

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få.