Publikationer

Öppna portar och stängda gränser

- En rapport om EU, covid-19 och utvecklingen inom arbetet med EU:s gemensamma asylsystem Våren 2020 har på många sätt varit en omskakande period då...

läs mer

Ny rapport om förvar

Hur ser regelverket ut när det gäller förvar i Sverige och finns det problem med hur det tillämpas? Förvarsfrågan är ständigt aktuell och vi har tidigare i...

läs mer

Att bli 18 år – en handbok

Den här handboken riktar sig till dig som kom till Sverige som ensamkommande barn, och blir 18 år under asylprocessen. När du fyller 18 år blir du myndig i...

läs mer

Guide – Att prata med barn

Vad bör man tänka på inför möte med barn som genomgår asylutredning? Hur kan du som offentligt biträde för barn vara ett bra stöd till barnet? Vilken annan...

läs mer

Chefsjuristen kommenterar

Asylrättscentrums chefsjurist kommenterar domar från nationella och internationella domstolar. 

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt.