Publikationer

Kvinnor i asylprocess – vikten av ett genusperspektiv

Rapport: Kvinnor i asylprocess – vikten av ett genusperspektiv Genom vår rådgivning på Asylrättscentrum, samt i egenskap av ombud och offentliga biträden, har vi under åren noterat anmärkningsvärda brister i asylärenden som rör kvinnor. Vi har tagit del av ärenden där...

Asylrättscentrum analyserar Tidöavtalets förslag

Om analysen På den här sidan kan du läsa Asylrättscentrums analys och kommentarer till de migrations- och integrationspolitiska förslagen i Tidöavtalet. Vi har analyserat de förslag i Tidöavtalet som vi bedömer har koppling till vårt expertområde och den verksamhet vi...

Ny bok om hälsa och mångfald

Boklansering: Hälsa och mångfald – ett kliniskt perspektiv En föränderlig värld medför att även hälso- och sjukvården blir en alltmer mångkulturell miljö. En ökad mångfald bland kliniskt verksamma och patienter innebär att allt fler möten sker mellan människor som...

Massflyktsdirektivet aktiveras – tillfälligt skydd i Sverige

Den 4 mars 2022, efter Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari, beslutade EU:s råd att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Detta var första gången som direktivet från 2001 har blivit tillämpligt. Beslutet innebar att många som flytt från Ukraina har...

Rapport om Sveriges asylmottagande 2021

Varje år publicerar The Asylum Information Database (AIDA) rapporter om hur asylinvandringen i 23 länder sett ut det senaste året. Syftet är att ge stöd till såväl jurister, som forskare och lagstiftare. Asylrättscentrums jurister har skrivit rapporten om Sverige för...

Rättssäkerheten och säkra ursprungsländer

Den här rapport har tagits fram inom ramen för ett partnerskapsavtal mellan Asylrättscentrum och UNCHR:s representation för de nordiska och baltiska staterna. UNHCR har bidragit med finansiellt stöd till rapporten. I maj 2021 infördes i svensk rätt nya bestämmelser om...

Vad händer när skyddsbehovet tar slut?

Denna rapport behandlar frågan om upphörande av skyddsstatus inom förlängningsprocessen av uppehållstillstånd. Rapporten har tagits fram inom ramen för ett partnerskapsavtal mellan Asylrättscentrum och UNHCR:s representation för...

Ny rapport Sveriges asylmottagande 2020

AIDA, Asylum information database, publicerar årligen rapporter om utvecklingen inom asylmottagande i 23 olika länder. Asylrättscentrum skriver den årliga rapporten om Sverige. Sammanställningen av statistik för 2020 visar på minskat ett antal asylansökningar under...

Handbok för arbetsgivare

Vill du anställa någon som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen och vill vara säker på att anställningen uppfyller kraven för att få permanent uppehållstillstånd? Nu släpper Asylrättscentrum tillsammans med Right to play en handbok som hjälper dig att göra...

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt.