Parlamentariska kommittén

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén för den framtida svenska migrationspolitiken presentera sitt uppdrag. Vi på Asylrättscentrum följer arbetet och kommer att publicera våra analyser och texter här. 

Den parlamentariska kommittén tillsattes i juni 2019 med uppdrag att forma Sveriges framtida migrationspolitik. Målet är att skapa en hållbar migrationspolitik som är human, rättssäker och effektiv. I kommitténs dirketiv står att det de ska ta ställning är följande:

  • om de som beviljas uppehållstillstånd i Sverige som huvudregel ska beviljas tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd.
  • om uppehållstillstånden ska vara tidsbegränsade hur långa ska de då vara, samt under vilka förutsättningar som permanenta uppehållstillstånd ska kunna beviljas.
  • om asylsökande ska kunna beviljas uppehållstillstånd på ytterligare grunder än de som följer av EU-rätten och svenska konventionsåtaganden, och i så fall vilka dessa grunder bör vara.
  • ska en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska införas.
  • om alla som får uppehållstillstånd i Sverige ska ha möjlighet att återförenas med sin familj.
  • om ett försörjningskrav ska gälla vid anhöriginvandring och hur ett sådant krav ska se ut.

 

Fler frågor kan tillkomma

Under den parlamentariska kommitténs arbete kan fler frågor tillkomma som de kommer att ta ställning till. Vi på Asylrättscentrum kommer självklart att analysera även de frågorna.

 

Arbetet med att analysera den parlamentariska kommittén är en del av Europaprojektet som finansieras med hjälp av Postkodstiftelsen.

Våra analyser och texter om den parlamentariska kommittén:

Vem har råd att få leva med sin familj?

Sverige ska få en ny migrationspolitik och en av de frågor som diskuteras är försörjningskrav för familjeåterförening. Men hur ska försörjningskravet se ut och vem ska beröras av det? Ska det finnas några undantag och ska ensamkommande barn kunna försörja sina...

Vad betyder de migrationspolitiska förslagen?

I onsdags hade den parlamentariska kommittén möte och listan över förslag som diskuteras har nu läckt till media. Asylrättscentrums kommunikationsansvariga Maja Dahl ringde upp juristen Sofia Rönnow Pessah för att diskutera vad de läckta förslagen innebär. I samtalet...

Vad innebär det att förlänga preskriptionstiden till 10 år?

Ett av förslagen som just nu diskuteras i den parlamentariska kommittén är att förlänga preskriptionstiden till 10 år. Vad innebär förslaget och vilka konsekvenser kan det få? Vår kommunikationsansvarige, Maja Dahl, ringde upp vår chefsjurist Anna Lindblad för att...

Vad är skillnaden på flyktingar och alternativt skyddsbehövande?

I den parlamentariska utredningen diskuteras vilka regler som ska gälla för personer som söker asyl i Sverige. Som utgångspunkt är det två grupper som flytt sitt hemland som har rätt till uppehållstillstånd; flyktingar och alternativt skyddsbehövande (1). De två...

Vem ska ha rätt att leva med sin familj?

Under våren kommer vi på Asylrättscentrum att analysera och diskutera frågor kopplat till den parlamentariska kommittén i podcast Människor & Migration. I det här avsnittet diskuterar vi familjeåterförening. Vem ska ha rätt att återförenas med sin familj i...

Humanitära skäl

Den parlamentariska kommittén ska utreda om asylsökande ska kunna beviljas uppehållstillstånd på ytterligare grunder än de som följer av EU-rätten och svenska konventionsåtaganden och då särskilt ta ställning till om en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska...

Vad är en rättssäker migrationspolitik?

I podden Människor & Migration kommer vi i en rad kortare avsnitt att diskutera och analysera den parlamentariska kommittén som ska utreda Sveriges nya migrationspolitik. I det här avsnittet pratar vi om rättssäkerhet. Vad är en rättssäker migrationspolitik? Hur...

Hur långa ska de tillfälliga tillstånden vara?

Om Sverige ska ha tillfälliga uppehållstillstånd, hur långa ska de tillstånden vara? Det ska den parlamentariska kommittén ta ställning till. Innan den tillfälliga lagen hade Sverige permanenta uppehållstillstånd som huvudregel. När den tillfälliga lagen röstades...

Permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd

En av de frågor som den parlamentariska kommittén för den framtida svenska migrationspolitiken ska titta på är om Sverige ska permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Vi på Asylrättscentrum har tittat på närmare på frågan och vill lyfta fram...

Chefsjuristen kommenterar

Asylrättscentrums chefsjurist kommenterar domar från nationella och internationella domstolar. 

Sveriges nya migrationspolitik

Läs fler analyser och texter om den parlamentariska kommittén och Sveriges nya migrationspolitik.

Stöd oss

Hjälp oss hjälp fler.
Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp.