Hur lång tid krävs för att ett barn ska ha anknytning till Sverige?

Kan Sverige ta bort skyddet för syrier?

Det har uppmärksammats att Danmark den senaste tiden inte har beviljat fortsatt skydd till vissa syrier. Med anledning av detta finns det skäl att tydliggöra vad som gäller i Sverige angående upphörande av skyddsstatus. I Danmark finns en särskild tillfällig...