Brott, utvisningar och CIA på Bromma

2020-10-28 Aktuellt

Vilka brott leder till utvisning och vad händer när man inte kan utvisa en person som begått ett brott i Sverige? I det här avsnittet av Människor & Migration reder Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad och juristen Sofia Rönnow Pessah ut vad som gäller vid brott och utvisningar. Det är ett samtal om möjlighet att överklaga, rättssäkra processer, säkerhetsutvisningar och vandelskrav. Dessutom pratar vi om de så kallade Egyptenavvisningarna och prinicipen om non-refoulement.

Avsnittet produceras och programleds av Asylrättscentrums kommunikationsansvarige Maja Dahl.

Podden finns på SoundcloudSpotifyiTunes och valfri podcast-app.

I avsnittet lyfter Anna Lindblad en tabell som visar karenstiden för ansökan om medborgarskap för personer begått brott. Klicka här för att läsa hela tabellen.

Klicka här för att lyssna på avsnittet om kriminalitet och invandring som Maja Dahl pratar om i avsnittet.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This