Black Lives Matter och behovet av juridiskt stöd

2020-06-15 Aktuellt

Erica Molin

De senaste veckorna har vi kunnat följa Black Lives Matters-demonstrationerna och kampen för likabehandling. Stora delar av världen har slutit upp bakom och kräver nu förändring efter att polisen i Minneapolis misshandlat George Floyd till döds. Det våld som så oproportionellt drabbar svarta människor är rasistiskt och det måste få ett slut. Utgångspunkten för de mänskliga rättigheterna är alla människors lika värde. Tyvärr är det inget vi lyckats säkerställa utan istället ser vi upprepningar av strukturell rasism och diskriminering.

Ser konsekvenserna när våldsmonopolet missbrukas

Att kunna lita på myndigheter och känna sig trygg i att de som har våldsmonopol inte överskrider det förtroende det innebär, är en grundförutsättning för en fungerande rättsstat. På Asylrättscentrum ser vi konsekvenserna av rättssystem där människor inte får skydd från myndigheter och där våldsmonopolet missbrukas. De vi arbetar för är ofta människor som blir utsatta, i sina ursprungsländer och under flykten. Det är helt oacceptabelt.

Det kan låta självklart eller ouppnåeligt men vi kan aldrig vara nöjda förrän alla människor har tillgång till rättvisa. Alla behöver hjälpas åt för att motverka rasism och orättvisa, exempelvis genom att göra oss själva och andra uppmärksamma på strukturer eller genom att sprida anti-rasistiska budskap.

Stort behov av juridiskt stöd och rådgivning

Vi ser dagligen vad det innebär när människor får tillgång till juridiskt stöd och rådgivning. Det behövs individer och organisationer som verkar för att se till att alla får sina rättigheter tillgodosedda. Ett tips till dig som vill göra något konkret för kampen är att ge ett bidrag till någon av de organisationer i USA som arbetar med gratis rättsstöd till svarta, till exempel NAACP som verkat länge inom de här frågorna. Förhoppningsvis kan vi genom den globala rörelse som satt igång få se en verkligen förändring för att garantera det egentligen så självklara i alla människors lika värde

– Erica Molin, generalsekreterare Asylrättscentrum

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This