Barns egna röster huvudunderlag i rapport till FN:s barnrättskommitté

2022-08-3 Aktuellt

Just nu granskas Sverige av FN om hur väl Sverige lever upp till barnkonventionen. Tillsammans har 31 organisationer som arbetar med barns rättigheter, däribland Asylrättscentrum, lämnat in en alternativrapport till FN:s barnrättskommitté och till socialminister Lena Hallengren som underlag till granskningen.

Huvudrapporten Hör barnens röst är framtagen av barn själva, utan vuxnas analys eller tolkning. Det är första gången någonsin som civilsamhället i Sverige skickar en rapport framtagen av barn som huvudrapport till FN:s barnrättskommitté. I rapporten berättar barnen om erfarenheter av rasism och diskriminering, om att vara barn på flykt och inte höra hemma någonstans, om våld och om andra former av utsatthet. Barnen berättar även om hur myndigheterna inte lyssnar på dem eller tar barn på allvar. Hör barnens röst bygger på 120 barns berättelser, alla med egna upplevelser av utsatthet och övergrepp.

Som en bilaga till Hör barnens röst presenterar de 31 civilsamhällesorganisationerna – bland annat Asylrättscentrum – en analys av de viktigaste frågorna och områdena som kräver förbättring för att skapa ett bättre samhälle för barn.

Läs barnens rapport Hör barnens röst här

Läs civilsamhällets bilaga, där Asylrättscentrum bidragit, här

Läs en sammanställning av alla rekommendationer i civilsamhällets rapport här

Läs bilagan om mottagandet av barn som flytt till Sverige från kriget i Ukraina ur ett barnrättsperspektiv här

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This