Barns egna röster huvudunderlag i rapport till FN:s barnrättskommitté

2022-08-3 Aktuellt

Just nu granskas Sverige av FN om hur väl Sverige lever upp till barnkonventionen. Tillsammans har 31 organisationer som arbetar med barns rättigheter, däribland Asylrättscentrum, lämnat in en alternativrapport till FN:s barnrättskommitté och till socialminister Lena Hallengren som underlag till granskningen.

Huvudrapporten Hör barnens röst är framtagen av barn själva, utan vuxnas analys eller tolkning. Det är första gången någonsin som civilsamhället i Sverige skickar en rapport framtagen av barn som huvudrapport till FN:s barnrättskommitté. I rapporten berättar barnen om erfarenheter av rasism och diskriminering, om att vara barn på flykt och inte höra hemma någonstans, om våld och om andra former av utsatthet. Barnen berättar även om hur myndigheterna inte lyssnar på dem eller tar barn på allvar. Hör barnens röst bygger på 120 barns berättelser, alla med egna upplevelser av utsatthet och övergrepp.

Som en bilaga till Hör barnens röst presenterar de 31 civilsamhällesorganisationerna – bland annat Asylrättscentrum – en analys av de viktigaste frågorna och områdena som kräver förbättring för att skapa ett bättre samhälle för barn.

Läs barnens rapport Hör barnens röst här

Läs civilsamhällets bilaga, där Asylrättscentrum bidragit, här

Läs en sammanställning av alla rekommendationer i civilsamhällets rapport här

Läs bilagan om mottagandet av barn som flytt till Sverige från kriget i Ukraina ur ett barnrättsperspektiv här

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This