Barnens Asylrättscentrum

Informationen till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige, oavsett om du är i Sverige med eller utan dina föräldrar. Här kan du läsa om hur asylprocessen i Sverige går till och vilka regler som gäller när du söker asyl. Du hittar även information om andra grunder till uppehållstillstånd som till exempel uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier, arbete och familjeåterförening. Dessutom kan du läsa om vad vi kan hjälpa dig med och du gör för att komma i kontakt med oss. 

Dina viktiga vuxna

Information om de vuxna du möter under asylprocessen, bland annat information om god man, offentligt biträde och tolk.  

Vad vi kan hjälpa dig med

Information om vilken hjälp du kan få från oss på Barnens Asylrättscentrum och vad vi behöver veta för att kunna hjälpa dig.

Att bli 18 år

Information om vad som händer och vilka skillnaderna blir om du blir 18 år och anses vara vuxen. 

Asylprocessen i Sverige

Information om hur det går till att söka asyl i Sverige. Från det att asylansökan lämnas in till att du får svar. Här finns viktig information om hur du kan förbereda dig.

Asylregler i Sverige

Information om vilka regler som gäller för att få asyl i Sverige och vad som är viktigt för dig som barn att tänka på.

Efter asylprocessen

Information om vad som händer efter att asylprocessen avslutats, både vad som händer om du får ett uppehållstillstånd och vad som händer om du får ett utvisningsbeslut. 

Gymnasielagen

Information om vilka regler som gäller för att få uppehållstillstånd för att studera på gymnasieskola. Hur långt uppehållstillståndet blir, vilka typer av studier det handlar om och vilka krav som ställs på dig.

Uppehållstillstånd för arbete

Information om vilka krav som finns om du vill arbeta medan du söker asyl i Sverige och kraven för att få uppehållstillstånd för att arbeta.

Familjeåterförening

Information om vilka regler som gäller om du sökt asyl utan din familj och vill återförenas med din familj i Sverige. 

Information in Dari

Informationsmaterial på dari om hur det går till att söka asyl i Sverige och hur vi på Barnens Asylrättscentrum kan hjälp dig.

Om Barnens Asylrättscentrum

Information om Barnens Asylrättscentrum, vad vi gör och hur vi kan stötta dig. 

Kontakta oss

Vi ger gratis juridisk rådgivning både över telefon och mail. Här finns Kontaktinformation och öppettider för vår telefonrådgivning.

Share This