Förslagen om lättnader i gymnasielagen

Förslagen om lättnader i gymnasielagen

Coronapandemin har gjort att det finns färre jobb på den svenska arbetsmarknaden och arbetslösheten har ökat. Det har därför blivit svårare för dem som fått uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen att får permanent uppehållstillstånd efter att studierna...
Uppehållstillstånd och vaccin

Uppehållstillstånd och vaccin

Innan remisstiden för betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik gått ut skickades kompletterande förslag ut på remiss. Förslagen har följts av en het migrationspolitisk debatt och frågan om regeringskris och nyval har lyfts. Men vad innebär förslagen och...