Ny viktig dom från EU-domstolen om familjeåterförening

EU-domstolen har målen C-133/19, C-136/19 och C-137/19 fastslagit att den tidpunkt som ska avgöra om en person som ansöker om familjeåterförening är ett barn i familjeåterföreningsdirektivets mening är tidpunkten då ansökan om familjeåterförening lämnades in. Vid den...

Inte längre möjligt att söka asyl i Ungern

Asylrätten – att alla har rätt att i andra länder söka och få skydd från förföljelse – följer av artikel 14 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, samt av bland annat EU-rätten. Det är därför häpnadsväckande och djupt oroande att Ungern nyligen har beslutat...