Om det blir ett nej hos migrationsdomstolen kan du och din familj bara överklaga en sista gång. Då överklagar ni till Migrationsöverdomstolen. Om ni vill överklaga ska ert offentliga biträde hjälpa med det, om ni har ett sådant.

Något som är speciellt med Migrationsöverdomstolen är att det krävs ett prövningstillstånd för att de ska pröva ett fall. Med prövningstillstånd menas att Migrationsöverdomstolen först måste ta beslut om de ska säga ja eller nej till att titta på ert fall.

Om Migrationsöverdomstolen säger nej

Om de säger nej (inte meddelar prövningstillstånd) så gäller migrationsdomstolens dom och det går inte att överklaga längre. Då kallas det att ert ärende vinner laga kraft och utvisningsbeslutet gäller.

Om Migrationsöverdomstolen säger ja

Om de säger ja (meddelar prövningstillstånd) så kommer ert fall att prövas, men det kan vara så att det bara är en viss fråga i ert fall som de kommer titta på. Det gör att Migrationsöverdomstolen skiljer sig åt från Migrationsverket och migrationsdomstolen. Migrationsverket och migrationsdomstolen tittar på alla omständigheter i ett fall när de tar ett beslut eller meddelar en dom och det behövs inte heller prövningstillstånd för att ni ska få ert fall prövat där.

Något som är bra att veta är att det är väldigt ovanligt att Migrationsöverdomstolen säger ja till att pröva ett fall. Om de säger ja så är det nästan alltid så att de tar beslut på de skriftliga handlingarna som skickats till Migrationsöverdomstolen med ert överklagande. Det är möjligt att få en muntlig förhandling hos Migrationsöverdomstolen, men det händer väldigt sällan.

Vilka fall kan Migrationsöverdomstolen titta på?

Migrationsöverdomstolen kan inte ge prövningstillstånd för att de tycker att migrationsdomstolen tagit fel beslut. Det finns två anledningar till att Migrationsöverdomstolen kan ge prövningstillstånd och säga ja till att titta på ett fall:

  • När det är viktigt för hur lagen ska tolkas
  • När det finns synnerliga skäl

När det är viktigt för hur lagen ska tolkas

Migrationsöverdomstolens domar är prejudicerande. Det betyder att Migrationsverket och migrationsdomstolen ska följa vad Migrationsöverdomstolen har sagt i sina domar. Migrationsöverdomstolen kan därför ge prövningstillstånd om det finns en viktig fråga i ett fall som kan vägleda hur lagen ska tolkas. Det ska hjälpa Migrationsverket och migrationsdomstolen att bedöma liknande fall i framtiden. Prövningstillstånd som ges när det är viktigt för hur lagen ska tolkas kan till exempel handla om att Migrationsöverdomstolen ser att Migrationsverket och migrationsdomstolen ofta bedömer lagen på olika sätt, eller på fel sätt.

När det finns synnerliga skäl

Synnerliga skäl kan vara att något har gått väldigt fel när Migrationsverket och/eller migrationsdomstolen bedömde ert fall. Migrationsöverdomstolen kan inte ge prövningstillstånd för att de tycker att migrationsdomstolen tagit fel beslut, utan det måste vara ett allvarligt fel som gjorts när de tittade på ert ärende. Ett allvarligt fel skulle till exempel kunna vara att de glömde bort att bedöma om ni är flyktingar och att det misstaget påverkade beslutet ni fick. Det kan också ge prövningstillstånd för synnerliga skäl om migrationsdomstolen sa nej till att ha muntlig förhandling fast de borde ha sagt ja.

Share This