Att överklaga till Migrationsöverdomstolen

2020-03-20 Barnens asylrättscentrum

Om det blir ett nej hos migrationsdomstolen kan du bara överklaga en sista gång. Då överklagar du till Migrationsöverdomstolen. Om du vill överklaga ska din gode man och ditt offentliga biträde hjälpa dig med det.

Något som är speciellt med Migrationsöverdomstolen är att det krävs ett prövningstillstånd för att de ska pröva ett fall. Med prövningstillstånd menas att Migrationsöverdomstolen först måste ta beslut om de ska säga ja eller nej till att titta på ditt fall.

Om Migrationsöverdomstolen säger nej

Om de säger nej (inte meddelar prövningstillstånd) så gäller migrationsdomstolens dom och det går inte att överklaga längre. Då kallas det att ditt ärende vinner laga kraft och utvisningsbeslutet gäller.

Om Migrationsöverdomstolen säger ja

Om de säger ja (meddelar prövningstillstånd) så kommer ditt fall att prövas, men det kan vara så att det bara är en viss fråga i ditt fall som de kommer titta på. Det gör att Migrationsöverdomstolen skiljer sig åt från Migrationsverket och migrationsdomstolen. Migrationsverket och migrationsdomstolen tittar på alla omständigheter i ett fall när de tar ett beslut eller meddelar en dom och det behövs inte heller prövningstillstånd för att du ska få ditt fall prövat där.

Något som är bra att veta om är att det är väldigt ovanligt att Migrationsöverdomstolen säger ja till att pröva ett fall. Om de säger ja så är det nästan alltid så att de tar beslut på de skriftliga handlingarna som skickats till Migrationsöverdomstolen med ditt överklagande. Det är möjligt att få en muntlig förhandling hos Migrationsöverdomstolen, men det händer väldigt sällan.

Vilka fall kan Migrationsöverdomstolen titta på?

Det finns två anledningar till att Migrationsöverdomstolen kan ge prövningstillstånd och säga ja till att titta på ett fall:

  • När det är viktigt för hur lagen ska tolkas
  • När det finns synnerliga skäl

När det är viktigt för hur lagen ska tolkas

Migrationsöverdomstolens domar är prejudicerande. Det betyder att Migrationsverket och migrationsdomstolen ska följa vad Migrationsöverdomstolen har sagt i sina domar. Migrationsöverdomstolen kan därför ge prövningstillstånd om det finns en viktig fråga i ett fall som kan vägleda hur lagen ska tolkas. Det ska hjälpa Migrationsverket och migrationsdomstolen att bedöma liknande fall i framtiden. Prövningstillstånd som ges när det är viktigt för hur lagen ska tolkas kan till exempel handla om att Migrationsöverdomstolen ser att Migrationsverket och migrationsdomstolen ofta bedömer lagen på olika sätt, eller på fel sätt.

När det finns synnerliga skäl

Migrationsöverdomstolen kan också ge prövningstillstånd om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara att något har gått väldigt fel när Migrationsverket och/eller migrationsdomstolen bedömde ditt fall. Migrationsöverdomstolen kan inte ge prövningstillstånd för att de tycker att migrationsdomstolen tagit fel beslut, utan det måste vara ett allvarligt fel som gjorts när de tittade på ditt ärende. Ett allvarligt fel skulle till exempel kunna vara att de glömde bort att bedöma om du är flykting och att det misstaget påverkade beslutet du fick. Det kan också ge prövningstillstånd för synnerliga skäl om migrationsdomstolen sa nej till att ha muntlig förhandling fast de borde ha sagt ja.

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This