Att överklaga till migrationsdomstolen

2020-03-18 Barnens asylrättscentrum

När Migrationsverket lämnat över ert överklagande till migrationsdomstolen är det inte längre Migrationsverket som beslutar över er ansökan om asyl utan domstolen. När migrationsdomstolen ska pröva ert ärende får det ett målnummer. Mål är ett annat namn för ärende. Du och din familj blir parter i målet och det är nu migrationsdomstolen som bestämmer om ni ska få stanna i Sverige eller inte.

Skriftligt förfarande

När migrationsdomstolen prövar ert överklagande brukar de oftast göra det på de skriftliga handlingar som redan finns i ert mål. Det betyder att domstolen går igenom allt som finns i ert mål, till exempel protokollen från alla intervjuer hos Migrationsverket, Migrationsverkets beslut, inlämnad bevisning och överklagandet som ni skickat in. Detta gör domstolen för att bedöma om de anser att Migrationsverkets beslut är rätt eller fel.

Muntlig förhandling

Ibland håller domstolen något som heter muntlig förhandling. En sådan hålls när Migrationsverket har ifrågasatt era uppgifter och kommit till slutsatsen att de inte är trovärdiga. På en muntlig förhandling får ni möjlighet att förklara det som Migrationsverket har ifrågasatt. Om ni vill ha en muntlig förhandling kan ni begära det i överklagandet till migrationsdomstolen. Det kallas att yrka om muntlig förhandling. Domstolen bestämmer sedan om en sådana ska hållas i ert mål. Om ni har ett offentligt biträde ska ni prata med hen om muntlig förhandling när ni träffas inför överklagandet.

Om migrationsdomstolen bestämt att muntlig förhandling ska hållas i ert mål kommer din familj kallas till den muntliga förhandlingen. Ni får ett brev där det står vilken dag och vilken tid ni ska komma till migrationsdomstolen. Om ni har ett offentligt biträde följer hen med er. Det är vanligast att domstolen bara vill höra dina föräldrar. Beroende på din ålder, mognad och dina föräldrars åsikt kan domstolen besluta att även du får prata i domstolen, men bara om du själv vill. Domstolen gör också en bedömning om de tycker att det är lämpligt.

Förberedelse

Det är viktigt att ni får träffa ert offentliga biträde innan den muntliga förhandlingen för att ni ska få information och hur förhandlingen går till, så att ni kan förbereda er på bästa sätt och hinna ta fram bevisning om det behövs. Om det offentliga biträdet inte har bett er komma på ett sådant möte kan ni alltid själva kontakta biträdet och begära att få ett möte innan den muntliga förhandlingen.

Rummet som den muntliga förhandlingen hålls i kallas hörsal. Det kan vara bra och kännas tryggt att ha sett hur en hörsal ser ut innan det är dags för er muntliga förhandling. Du kan därför fråga dina föräldrar, ditt offentliga biträde eller en annan kontaktperson att följa med dig till domstolen innan muntlig förhandling hålls i ert mål.

Så går en muntlig förhandling till

Vid den muntliga förhandlingen kommer ni att få träffa flera personer som jobbar på domstolen:

  • En rådman/fiskal, en jurist som utbildar eller utbildat sig till domare
  • Tre nämndemän, personer som är medlemmar i ett politiskt parti i Sverige
  • Föredragande/notarie, en jurist som för protokoll och tidigare gått igenom ert ärende med rådmannen och nämndemännen

Migrationsverket kommer också vara med på förhandlingen och representeras av en person som kallas processförare.

På förhandlingen kommer ni få möjlighet att förklara sådant som Migrationsverket har ifrågasatt om ert fall i sitt beslut. Domstolen kan bestämma att du också ska få möjlighet att berätta och svara på frågor, men bara om du och dina föräldrar godkänner det. Ni kommer få frågor från ert offentliga biträde, från Migrationsverket och ibland även från domstolen. I slutet av den muntliga förhandlingen kommer ert offentliga biträde sammanfatta era asylskäl och argumentera för varför Migrationsverket har fattat fel beslut i ert mål. Migrationsverket kommer därefter få argumentera för varför de har fattat rätt beslut.

Domstolens dom

Efter den muntliga förhandlingen kommer domstolen att meddela en dom i ert mål. Detta sker oftast några veckor efter att den muntliga förhandlingen har ägt rum. Migrationsdomstolen kan ändra Migrationsverkets beslut (ni får ett ja och får stanna i Sverige) eller ge er ett utvisningsbeslut (ett nej, ni får inte bo i Sverige). Om domstolen inte ändrar Migrationsverkets beslut kan du och din familj, tillsammans med ert offentliga biträde, överklaga till Migrationsöverdomstolen. Här kan du läsa mer om att överklaga till Migrationsöverdomstolen: Hos Migrationsöverdomstolen.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This