Att lämna in sin asylansökan

2020-03-18 Barnens asylrättscentrum

Om du och din familj vill ansöka om asyl i Sverige ska ni göra det så fort som möjligt från det att ni kommit till Sverige. Om ni reser in i Sverige säger ni till svenska myndigheter, till exempel gränspolis på flygplatsen, att ni vill ansöka om asyl. Gränspolisen ska då hjälpa er att komma till Migrationsverket där ni får ansöka om asyl.

Om du och din familj redan är i Sverige måste ni själva söka upp Migrationsverket. Migrationsverket har flera kontor dit du och din familj kan vända er. Ett sådant kontor heter ansökningsenhet och finns i Malmö, Göteborg eller Stockholm.

Hur går det till när ni lämnar in er asylansökan?

På ansökningsenheten träffar du och din familj Migrationsverkets personal som kommer att fråga er saker, det kallas för en intervju. Migrationsverket kommer då att be att få dina och din familjs personuppgifter, det vill säga vad du heter, när och var du är född och uppväxt. De kommer också fråga vilket som är ditt modersmål (det språk du talade i ditt hemland) och om du talar några andra språk. De kommer även att be dig och din familj att berätta om varför ni lämnat ert hemland och varför ni inte kan åka tillbaka dit.

Tolk

Under intervjun kommer en tolk sitta med som översätter allt som sägs i rummet. Tolken är där för att du och Migrationsverkets personal ska förstå varandra. Tolken är inte anställd av Migrationsverket utan finns i rummet bara för att du och handläggaren ska kunna förstå varandra trots att ni talar olika språk. Precis som personalen på Migrationsverket har tolken tystnadsplikt och får inte berätta för någon det ni berättar under samtal hos Migrationsverket.

När du och din familj ansöker om asyl kommer Migrationsverket att fråga er om ni har ett önskemål om vilket kön tolken ska ha under resten av asylprocessen hos Migrationsverket.

Under alla samtal hos Migrationsverket skriver personalen ner det du och din familj säger i ett protokoll. Vid ansökan skriver de ner dina svar i protokoll som brukar kallas registreringsprotokoll som de sedan sparar i ert ärende.

Identitetshandlingar

Migrationsverket kommer även att fråga er om ni har några identitetshandlingar. Det är papper som visar vem ni är. Det kan vara till exempel ett pass eller skolbetyg. Migrationsverket vill ha identitetshandlingar för att kunna se vilka ni är och var ni kommer ifrån. Det bästa är om man kan visa upp sitt pass, men det är inte alla länders identitetshandlingar som anses tillräckliga. Om ni inte har några identitetshandlingar kan Migrationsverket komma att ge dig och din familj ett uppdrag att lämna in handlingar till Migrationsverket. Om ni inte har några identitetshandlingar kan ni ändå visa vilka ni är och var ni kommer ifrån genom era muntliga uppgifter (du kan läsa mer om detta här: Vilka krav ställs på dig?)

Ni kommer också få berätta om varför du och din familj lämnat ert hemland (eller, om ni är statslösa, det land där ni bott vanliga fall och haft er vistelseort). Detta kallas asylskäl och det är mycket viktigt att du berättar om vad som hänt dig och andra i din omgivning, vad du är rädd för om du skulle behöva åka tillbaka till ditt hemland. Du kan läsa mer om asylreglerna i Sverige och när du kan få uppehållstillstånd i Sverige här: När kan du få asyl i Sverige?

Migrationsverket fotograferar er

Migrationsverkets personal kommer också att fotografera dig och din familj när du ansöker om asyl. Fotografierna använder Migrationsverket sedan i sitt datasystem och kommer att finnas i ert ärende. Migrationsverkets personal kommer även att ta fingeravtryck på dina föräldrar. Om du fyllt 14 år kommer de även ta dina fingeravtryck.

Migrationsverket gör detta för att kontrollera om du och din familj ansökt om asyl eller har uppehållstillstånd i något annat land i den Europeiska Unionen (EU) innan ni kom till Sverige. De kontrollerar även om ni har haft ett visum i något annat EU-land. Om Migrationsverket får information om att du och din familj har varit i något annat EU land kan de behöva utreda om något annat land inom EU är ansvarig för er asylansökan. Du kan läsa mer om detta här: Ska er ansökan prövas i Sverige?

Rätt till eget samtal

Migrationsverkets personal kommer att fråga dina föräldrar om de får prata med dig. Om du själv vill (och dina föräldrar godkänner det) får du prata med Migrationsverkets personal. Om du inte vill prata med personalen kan du säga nej. Personalen kommer då att ställa frågor till dina föräldrar om dig. Ett sådant samtal kallas för “barnfokuserat föräldrasamtal.”

Om du vill prata med Migrationsverkets personal men vill att dina föräldrar sitter med som stöd kan du säga det till Migrationsverket. Det är du som bestämmer och Migrationsverket ska anpassa samtalet (till exempel frågorna) och rummet efter dig. De ska alltid tänka på vad som är bäst för dig.

Tystnadsplikt

All personal på Migrationsverket har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta saker om dig eller det du berättar för någon annan som inte har rätt att få veta det enligt lag.

Om du har berättat saker för Migrationsverket som du inte vill att dina föräldrar ska få veta, och du är rädd för att du kommer till skada om dina föräldrar får reda på det du berättat kan Migrationsverket besluta om att dina föräldrar inte ska få veta det du sagt. Det kallas att Migrationsverket sekretessbelägger den uppgiften. Om dina föräldrar gör dig illa och du är rädd för att de kommer att göra det om du måste åka tillbaka till ditt hemland ska Migrationsverket ge dig ett eget offentligt biträde.

Efter att ni lämnat in er asylansökan

Efter att ni registrerat er asylansökan kommer Migrationsverket ta beslut om de anser att ni behöver ett offentligt biträde som hjälper er i asylprocessen. Ett offentligt biträde är en jurist eller advokat som kan mycket om de svenska asylreglerna. Det offentliga biträdet är inte anställd hos Migrationsverket utan ska företräda dig och din familj i asylprocessen och tillvarata era intressen och rättigheter. Här kan du läsa mer om vad ett offentligt biträde ska göra: Offentligt biträde.

Om Migrationsverket bestämmer att ni ska få hjälp av ett offentligt biträde kommer de fråga din familj om ni har något önskemål vem som ska vara ert offentliga biträde. Om ni har ett önskemål på offentligt biträde ska Migrationsverket så långt det går försöka ordna att ni får den juristen. Migrationsverket kommer också att fråga er om ni önskar ha en man eller kvinna som handläggare hos Migrationsverket. Om du har ett önskemål om kön är det viktigt att du säger det till Migrationsverkets personal.

Anledningen till att man frågar om önskemål om kön på tolk/handläggare/biträde är för att säkerställa att du och din familj vågar berätta om händelser, som kan vara väldigt svåra att berätta om, kanske för att man skäms över det som hänt. Om du till exempel är flicka och har utsatts för sexuella övergrepp kan det vara en förutsättning för att du ska kunna och orka berätta att alla i rummet är kvinnor.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This