Att lämna in en ansökan om asyl

2020-03-21 Asylinfo

Om du vill ansöka om asyl i Sverige ska du göra det så fort som möjligt från det att du kommit till Sverige. Om du reser in i Sverige säger du till svenska myndigheter, till exempel gränspolis på flygplatsen, att du vill ansöka om asyl. Gränspolisen ska då hjälpa dig att komma till Migrationsverket för att där få ansöka om asyl.

Om du redan är i Sverige måste du själv söka upp Migrationsverket. Migrationsverket har flera kontor dit du kan vända dig.  Ett sådant kontor heter ansökningsenhet och finns i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Hur går det till när du lämnar in din asylansökan?

På ansökningsenheten träffar du Migrationsverkets personal som kommer att ha en första intervju med dig. Migrationsverket kommer då be att få dina personuppgifter, det vill säga vad du heter, när och var du är född och uppväxt. De kommer att fråga vilket som är ditt modersmål och om du talar några andra språk. De kommer även be dig att berätta om varför du lämnat ditt hemland och varför du inte kan åka tillbaka dit.

Identitetshandlingar – papper som visar vem du är

Migrationsverket kommer även att fråga dig om du har några identitetshandlingar. Detta för att kunna visa vem du är och var du kommer ifrån. Du visar bäst vem du är med hjälp av en passhandling eller andra identitetshandlingar. Om du inte har några identitetshandlingar kan Migrationsverket komma att ge dig ett uppdrag att lämna in handlingar till Migrationsverket. Om ni inte har några identitetshandlingar kan du ändå visa vem du är och var du kommer ifrån genom dina muntliga uppgifter.

Asylskäl – anledningen till att du lämnat ditt land

Du kommer också få berätta om varför du lämnat ditt hemland eller, om du är statslös, det land där du bott och haft din vistelseort. Detta kallas asylskäl och det är mycket viktigt att du berättar om vad som hänt dig och andra i din omgivning, vad du är rädd för om du skulle behöva åka tillbaka till ditt hemland.

Fotografering och fingeravtryck

Migrationsverkets personal kommer också att fotografera dig när du ansöker om asyl. Fotografierna använder Migrationsverket sedan i sitt datasystem och kommer att finnas i ert ärende. Migrationsverkets personal kommer även att ta fingeravtryck på dig. Migrationsverket gör detta för att kontrollera om du ansökt om asyl eller har uppehållstillstånd i något annat land i den Europeiska Unionen (EU) innan du kom till Sverige. Om Migrationsverket får information om att du har varit i något annat EU land kan de behöva utreda om något annat land inom EU är ansvarig för din asylansökan. Klicka här för att läsa mer om vad som styr om din asylansökan ska prövas i Sverige.

Tolk och tystnadsplikt

All personal på Migrationsverket har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta uppgifter om dig eller det du berättar för någon annan som inte har rätt att få veta dessa uppgifter enligt lag.

För att du och Migrationsverkets personal ska förstå varandra finns en tolk på plats som då översätter allt som sägs i rummet. Tolken är inte anställd av Migrationsverket utan finns i rummet bara för att du och handläggaren ska kunna förstå varandra trots att ni talar olika språk. Precis som personalen på Migrationsverket har tolken tystnadsplikt och får inte berätta för någon det ni berättar under samtal hos Migrationsverket.  Det är mycket viktigt att du säger till om du inte förstår tolken vid möten hos Migrationsverket men också hos ditt offentliga biträde. Det är också viktigt att du säger till om du tycker att tolkningen inte fungerar av någon annan anledning. Tolken är en neutral part i asylprocessen vilket betyder att hen bara ska tolka det som sägs, inte omformulera eller lägga sig i det du eller Migrationsverket säger.

När du ansöker om asyl kommer Migrationsverket att fråga dig om du har ett önskemål om vilket kön tolken ska ha under resten av asylprocessen hos Migrationsverket.

Vid alla samtal hos Migrationsverket skriver personalen ner det du säger i ett protokoll. Vid ansökan skriver de ner dina svar i protokoll som brukar kallas registreringsprotokoll som de sedan sparar i ert ärende.

Efter att du lämnat in din asylansökan

Efter att du registrerat din asylansökan kommer Migrationsverket ta beslut om de anser att ni behöver en jurist som hjälper er i asylprocessen. Om Migrationsverket anser att det behövs kommer de att förordna ett offentligt biträde. Ett offentligt biträde är en jurist eller advokat som ska kunna mycket om de svenska asylreglerna. Det offentliga biträdet är inte anställd hos Migrationsverket utan ska företräda dig i asylprocessen och tillvarata dina intressen och rättigheter.

Om Migrationsverket bestämmer att förordna ett offentligt biträde kommer de fråga dig om ni har något önskemål om vem som ska vara ert offentliga biträde. Om du har ett önskemål på offentligt biträde ska Migrationsverket så långt det går försöka ordna att du får den juristen. Migrationsverket kommer också att fråga dig om du önskar ha en man eller kvinna som handläggare hos Migrationsverket. Om du har ett önskemål om kön är det viktigt att du säger det till Migrationsverkets personal.

Om du vill ansöka om asyl i Sverige ska du göra det så fort som möjligt från det att du anlänt till Sverige.

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This