Att lämna in din asylansökan

2020-03-19 Barnens asylrättscentrum

Du måste vara i Sverige för att kunna ansöka om asyl här. När du reser in i Sverige säger du till svenska myndigheter, t.ex. gränspolis på flygplatsen, att du vill ansöka om asyl. Gränspolisen kommer då att hjälpa dig till Migrationsverket för att där registrera din ansökan. Migrationsverket har flera kontor i landet dit du kan vända dig till för att lämna in din ansökan om asyl. Ett sådant kontor heter ansökningsenhet och finns i Boden, Flen, Gävle, Göteborg, Malmö, Märsta, Norrköping eller Stockholm.

Hur går det till när du lämnar in din asylansökan?

På ansökningsenheten träffar du Migrationsverkets personal som kommer att ha en första intervju med dig. All personal på Migrationsverket har tystnadsplikt vilket betyder att de inte får berätta uppgifter om dig eller vad du berättat för någon annan (om de inte enligt lag har rätt att få veta dessa uppgifter).

Under intervjun kommer de att fråga om dina personuppgifter, vad du heter, när och var du är född och uppväxt. Det kommer ställa frågor om din familj, var de är och hur du tagit dig till Sverige. De kommer också fråga vilket som är ditt modersmål och om du talar några andra språk. De kommer även be dig att berätta om varför du lämnat ditt hemland och varför du inte kan åka tillbaka dit. Detta kallas asylskäl och det är mycket viktigt att du berättar om vad som hänt dig och andra i din omgivning, vad du är rädd för om du skulle behöva åka tillbaka till ditt hemland. Här kan du läsa mer om asylreglerna i Sverige: När kan du få asyl i Sverige?

Tolk

Under intervjun kommer en tolk sitta med som översätter allt som sägs i rummet. Tolken är inte anställd av Migrationsverket utan finns i rummet bara för att du och handläggaren ska kunna förstå varandra trots att ni talar olika språk. Precis som personalen på Migrationsverket har tolken tystnadsplikt och får inte berätta för någon det du berättar under samtal hos Migrationsverket.

Det är mycket viktigt att du säger till om du inte förstår tolken vid möten hos Migrationsverket men också hos ditt offentliga biträde. Det är också viktigt att du säger till om du tycker att tolkningen inte fungerar av någon annan anledning. Tolken är en neutral part i asylprocessen vilket betyder att hen bara ska tolka det som sägs, inte omformulera eller lägga sig i det du eller Migrationsverket säger.

Migrationsverket kommer också fråga dig om du har önskemål om att tolken, handläggaren på Migrationsverket och det offentliga biträdet ska vara man eller kvinna. Migrationsverket kommer även fråga dig om du har något önskemål vem som ska vara ditt offentliga biträde om ett sådant förordnas. Om du inte har ett önskemål om vem som ska vara ditt offentliga biträde vid ansökan kan du senare säga det till Migrationsverket. Du kan då ta hjälp av din gode man säga det till Migrationsverket.

Foto och fingeravtryck

Det som också händer när du ansöker om asyl är att Migrationsverkets personal fotograferar dig. Fotografierna använder de sedan i sitt datasystem och kommer att finnas i ditt ärende. Om du har fyllt (eller bedöms vara) 14 år kommer Migrationsverket att ta dina fingeravtryck. De gör detta för att kontrollera om du har ansökt om asyl eller har uppehållstillstånd i något annat land i den Europeiska Unionen (EU) innan du kom till Sverige. De kontrollerar även om du har eller har haft ett visum i något annat EU-land. Om Migrationsverket får information om att du har varit i något annat EU land kan de behöva utreda om något annat land inom EU är ansvarig för din asylansökan. Här kan du läsa mer om detta: Ska din ansökan prövas i Sverige?

Identitet och ålder

Migrationsverket kommer även att fråga dig om du har några papper som visar vem du är, det kallas för identitetshandlingar. Det kan vara till exempel pass, skolbetyg, id-kort eller födelsebevis. Migrationsverket vill ha dokument för att de ska kunna veta vem du är och var du kommer ifrån.

Du som asylsökande har något som heter bevisbördan för vem du är, alltså din identitet, vilket du visar på bästa sätt med hjälp av en passhandling eller andra identitetshandlingar. Det är också viktigt att du så noggrant som möjligt berättar för Migrationsverket vem du är och var du kommer ifrån.

Ålder är också en del av din identitet och är en viktig fråga för hur Migrationsverket ska handlägga din asylansökan. Det påverkar också praktiska saker, till exempel var du ska bo. Om Migrationsverket tycker att det är uppenbart att du är äldre än den ålder du säger vid ansökan kan de ändra din ålder direkt. Om de ändrar din ålder så att du blir över 18 år anses du vara vuxen. Ditt ärende kommer då att behandlas på samma sätt som för vuxna asylsökande. Du kan läsa mer om hur ålder påverkar ditt ärende här: Vad händer när du blir 18 år?. Ett beslut att ändra din ålder direkt när du ansöker om asyl kan inte överklagas innan ditt beslut om uppehållstillstånd tagits. Du kan däremot begära att Migrationsverket omprövar sitt beslut om din ålder.

Om Migrationsverket inte ändrar din ålder vid ansökan om asyl kommer ditt ärende att handläggas som ett barnärende. Migrationsverket kan senare under asylprocessen ifrågasätta din ålder och ändra den.

Om du har sökt asyl innan den 1 februari 2017 kommer Migrationsverket att fatta ett beslut om din ålder samtidigt som de beslutar om du får stanna i Sverige eller inte. Du kan då klaga på deras beslut om ålder när du överklagar beslutet om uppehållstillstånd.

Om du har ansökt om asyl efter den 1 februari 2017 kan Migrationsverket besluta om din ålder innan du fått beslut om du får stanna eller inte. Beslutet om din ålder kan då överklagas även om du inte fått beslut om uppehållstillstånd.

Efter att du lämnat in din asylansökan

Eftersom du är ett barn måste din gode man bekräfta/godkänna att du vill ansöka om asyl innan Migrationsverket kan börja handlägga ditt ärende. Om du ännu inte har en god man ska ditt offentliga biträde hjälpa dig med detta efter att du varit hos Migrationsverket och ansökt om asyl.

Ditt offentliga biträde ska då så snart som möjligt träffa dig och ge dig information sitt uppdrag, asylprocessen och höra med dig om du vill ansöka om asyl. Biträdet ska självklart också fråga dig om varför du söker asyl, hur du mår och hur din situation är i Sverige, till exempel på boendet.

Om det dröjer innan du får en god man ska det offentliga biträdet hjälpa dig med det som gode man annars ska hjälpa dig med. Du kan till exempel tänkas behöva hjälp av ditt biträde att ansöka om pengar från Migrationsverket eller komma i kontakt med hälso- och sjukvård. Du kan läsa mer om den gode mannen och det offentliga biträdets uppdrag här: Dina viktiga vuxna

När Migrationsverket har fått en bekräftelse på att du vill ansöka om asyl kommer de att börja handlägga ditt ärende.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This